NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Deze Code of Conduct is een van de manieren waarop we de SynchUp! waarden in de praktijk brengen.

  1. Met SynchUp! is het ons doel om relaties op te bouwen op basis van wederkerigheid. SynchUp! is de professionele partij die faciliteert en helpt om de kans op succes te maximaliseren. Wij kiezen onze zakenpartners uit op basis van vertrouwen, transparantie en wederzijdse verantwoordelijkheid. We verwachten van elkaar dat we elkaars reputatie beschermen, evenals alle informatie of eigendommen die we aan elkaar toevertrouwen.
  2. Tijdens de SynchUp! challenges wisselen challengers en deelnemers informatie uit over elkaars bedrijven, bedrijfsactiviteiten, relaties en kennis over productiefaciliteiten, processen en de challenge waarvoor de challengers een oplossing zoeken. Beide partijen en de betrokken SynchUp! partners zullen de informatie die zij ontvangen vertrouwelijk behandelen.
  3. Het wordt aangeraden dat de deelnemers en de challengers zich onthouden van het uitwisselen van bedrijfsgeheimen zolang ze het niet hebben vastgelegd in een octrooiaanvraag, of er geen ander intellectueel eigendomsrecht is dat hen bescherming biedt, en/of er geen volledige en bindende geheimhoudingsverklaring is ondertekend.
  4. Indien de door de deelnemer voorgestelde oplossing reeds bekend blijkt te zijn bij de challenger, dan zal de challenger de deelnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
  5. Indien een geheimhoudingsverklaring nodig is, is het uitgangspunt de geheimhoudingsverklaring van de challenger. Deze kan en zal worden afgestemd op de specifieke situatie.
  6. Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voorgestelde oplossing blijven voorbehouden aan de partij die deze in de samenwerking heeft ingebracht. In de innovatiecontracten wordt vastgelegd hoe de deelnemers en de challengers de resultaten willen gebruiken en de eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de ‘samenwerkingsresultaten’ willen organiseren.
  7. Deelnemers en challengers onderschrijven en werken volgens de SynchUp! gebruikersvoorwaarden en algemene voorwaarden, waarin de rechten en plichten met betrekking tot het challenge programma zijn opgenomen.

Respect voor onze partners, voor de (business)kansen en voor elkaar vormen de basis van ons succes. We verwachten van al onze deelnemers, challengers, partners, medewerkers en consultants dat ze de gedragsregels kennen en zich eraan houden.