NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Contact

Wil je meer weten over SynchUp!? Over hoe je mee kan doen met een challenge, of hoe je zelf volgende keer een challenge kunt indienen? Heb je een andere vraag over het programma in het algemeen?
Mail Bob! Hij informeert je met plezier.

Contactpersoon
Bob Houpst
Programmamanager SynchUp!
info@synchup.nl

Let op: heb je een inhoudelijke vraag over een van de challenges? Stel die dan onderaan de betreffende challenge!

 

Veelgestelde vragen

MKB/Start-up

Nou en of. De innovatieagenda van corporates bestaat meestal uit tientallen punten die allemaal belangrijk zijn, maar toch geen prioriteit krijgen. Vaak heeft men de juiste kennis niet in huis en kan er geen duidelijke probleemeigenaar worden aangewezen. Het gevolg: de innovatievraagstukken eindigen op de plank. Zonde, want soms bestaan er al oplossingen, maar vinden vrager en aanbieder elkaar niet. SynchUp! faciliteert open innovatie en biedt jou een podium om je innovatieve/verrassende oplossing voor het vraagstuk te presenteren.   

We zijn op zoek naar partijen (start-ups/mkb’ers/zzp’ers/experts) die met hun op de challenges aansluitende ideeën en (deel)oplossingen businesskansen kunnen realiseren. Zij dienen er ondernemend in te staan. In afstemming met de challenger kan bepaald worden hoe de kosten en baten van de samenwerking verdeeld worden.  We zijn dus niet primair op zoek naar onderzoeksinstituten, kennisinstellingen en consultants. Zij kunnen wel een goed alternatief zijn wanneer de challenge niet het gewenste resultaat oplevert of een aanvulling zijn op andere aanmeldingen. Het is daarom goed als zij kenbaar maken wat ze kunnen betekenen en hiervoor een voorstel indienen. 

Ja, dat kan. Maar de challenges verschillen doorgaans zo van aard en inhoud, dat het niet voor de hand ligt dat je op meerdere innovatievraagstukken een serieuze, concrete oplossing kunt bieden. Is dat naar jouw overtuiging wel het geval: ga ervoor!

Een start-up is een bedrijf met het creatieve vermogen om innovatieve, praktische en/of ongebruikelijke oplossingen te bedenken. Wij hanteren geen leeftijdsgrens voor jouw start-up.

Zoals in de gebruikersvoorwaarden is opgenomen, blijven de intellectuele eigendommen van de pitch in beginsel bij de deelnemer (= degene die de pitch instuurt). Wanneer de challenger en deelnemer tijdens de kennismaking en challenge weeks besluiten om een samenwerking aan te gaan, zullen zij, mits van toepassing, nadere afspraken maken over geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten. De SynchUp! coaches en experts begeleiden en faciliteren dit proces.

Wanneer het IP (nog) niet is beschermd, is het de kunst om de challenger wel te triggeren met informatie over wat je te bieden hebt en je oplossingsrichting – zonder IP-gevoelige details – via de pitch te delen. Je dient je ervan bewust te zijn dat het delen van IP-gevoelige informatie kan leiden tot het niet meer kunnen vastleggen van een IP.

Deelname aan het SynchUp! programma is voor eigen rekening en risico. Inspanningen die je levert om te komen tot een samenwerking (innovatiecontract) worden niet vergoed. Vergoeding van bepaalde inzet en kosten na de challenge weeks worden bepaald in het innovatiecontract.

Wanneer het IP (nog) niet is beschermd, is het de kunst om de challenger wel te triggeren met informatie over wat je te bieden hebt en je oplossingsrichting – zonder IP-gevoelige details – via de pitch te delen. Je dient je ervan bewust te zijn dat het delen van IP-gevoelige informatie kan leiden tot het niet meer kunnen vastleggen van een IP.

Grootbedrijven

In iedere fase van het programma verwachten we betrokkenheid en bepaalde inspanningen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en geselecteerden vraagt deelname ongeveer 80 uur, verdeeld over een periode van ± 9 maanden.

In 90% van de challenges vindt een challenger een (deel)oplossing voor zijn vraagstuk. Opvallend is dat in 60 – 70% van de gevallen die oplossing van buiten de sector komt. Alle reden dus om creatieve geesten de kans te geven om mee te denken over, en mee te werken aan jullie innovatievraagstuk.

Algemeen

Bij elke samenwerking (innovatiecontract) kan tot €10.000 aan vouchers worden aangevraagd. Challengers brengen ook tenminste eenzelfde bedrag als het gevraagde voucherbedrag ‘in cash’ in de samenwerking in. Hiermee kunnen bepaalde kosten worden weggenomen, zoals het doen van testen in een applicatiecentrum, het aanschaffen van materialen voor een pilot, het laten ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan, het beschermen van intellectueel eigendom, of gebruikmaken van laboratoria en demofaciliteiten. Partijen zullen in het innovatiecontract aantonen wat de regionale impact is en zoveel mogelijk de vouchers besteden in de regio (West-Brabant).

Het match event markeert het einde van een serie challenges. Er wordt bekendgemaakt welke deelnemers een innovatiecontract met een van de grootbedrijven hebben verdiend, en de innovatievouchers worden uitgereikt. Die vouchers vertegenwoordigen een bepaald geldbedrag, dat kan worden besteed aan faciliteiten, kennis, support en andere voorzieningen in het regionale ecosysteem. Kortom; we vieren de successen! 

Het match event is echter zeker niet het einde van SynchUp! Sterker nog; dit markeert het moment dat de samenwerkingstrajecten van start gaan, met voortdurende support van de SynchUp! experts.