NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Achtergrondverhaal | Vanderlande gaat dankzij SynchUp! recycle-oplossing testen

6 juni 2023

Deel dit bericht via:

Vanderlande challenge

‘Dat we nu een mechanische oplossing vonden, komt voort uit de ontwikkelkracht van de partijen in SynchUp!’

Vanderlande in Veghel zocht al geruime tijd naar een manier om versleten transportbanden te recyclen. Nu dient zich een oplossing aan dankzij het stimuleringsprogramma SynchUp! “Het scouten van bedrijven die een mogelijke oplossing hadden, was cruciaal”, zegt David Duque van Vanderlande.

Vanderlande is een toonaangevende, wereldwijde partner voor toekomstbestendige logistieke procesautomatisering in de sectoren warehousing, luchthavens en parcel. Daaronder vallen onder meer bagage-afhandelingssystemen voor luchthavens. De transportbanden daarvan bestaan uit polyester en pvc. David Duque: “We wilden de transportbanden die het einde van hun levensduur bereiken niet meer als afval laten afvoeren, maar recyclen. Omdat de twee hoofdcomponenten gelijmd zijn en lastig te scheiden additieven bevatten, is dat niet eenvoudig.”

Vanderlande en SynchUp!
Vanderlande kwam ruim een jaar geleden in contact met SynchUp!, het programma van REWIN West-Brabant voor het aanjagen en versnellen van innovatie en bedrijvigheid. SynchUp! zet innovatievraagstukken van grote bedrijven door middel van zogenoemde challenges ‘in de markt’. Mkb’ers en startups kunnen daarop reageren met hun aanbod. De challenger kiest na een voorselectie en kennismakingsronde vervolgens het beste voorstel.
Challenge manager Freek van den Heuvel: “Door intensieve begeleiding vanuit het SynchUp!-team en de scouts maken we de slagingskansen van de match zo groot mogelijk. We zorgen met een innovatievoucher voor financiële steun om  vervolgens een pilot op gang te brengen en samen concrete oplossingen te ontwikkelen.” Voor deze challenge werkte het SynchUp!-team samen met de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het ministerie van Economische Zaken.

Scouten van het juiste bedrijf
Het team van SynchUp! bracht samen met het team van Vanderlande eerst de probleemstelling in detail in beeld. Daarna was het aan het scoutingteam onder aanvoering van Jan Westra van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij om een bedrijf met de juiste oplossing te scouten. Voor de internationale scouting werd samengewerkt met PNO Consultants.

Het team had contact met 85 bedrijven en vroeg ze om een pitch in te dienen. Uiteindelijk deden acht bedrijven dat. Na een grondige analyse van de ingediende voorstellen kwam Vinylrecycling.com uit Lelystad met de beste oplossing uit de bus. Jelle van der Werff van Vinylrecycling.com is blij met de vraag van Vanderlande. “Het is niet bijzonder dat men ons vraagt, maar pvc-transportbanden zijn wel redelijk nieuw voor ons. We denken dat we de oplossing hebben en testen dat later dit jaar in een pilot. We shredderen het materiaal eerst, daarna malen we het en vervolgens bewerken we het om het te scheiden. In die laatste stap zit ons ‘geheim’. Dat het werkt, daar hebben we wel vertrouwen in. Het is vooral de kwaliteit van het restmateriaal dat een vraagteken is. Dat is wel belangrijk voor het rondkrijgen van de businesscase.” Van den Heuvel: “Het uiteindelijke doel is om de materialen weer als grondstof voor nieuwe transportbanden in te zetten en een zogenoemde closed loop te creëren.”

Meer volume nodig
Jan Westra begeleidde Vanderlande en Vinylrecycling.com in het proces en het tot stand brengen van het innovatiecontract: “Uit de gesprekken met Jelle bleek al snel dat het recyclen van alle Vanderlande-banden wereldwijd slechts een paar dagen werk zou zijn voor Vinylrecycling.com. Met andere woorden: het volume was te klein.” Om het volume te vergroten zocht Westra contact met Forbo Siegling uit Hannover dat een groot deel van de Vanderlande-transportbanden produceert. Westra: “Forbo levert natuurlijk ook aan anderen wat het volume voor Vinylrecycling.com in potentie significant vergroot.” Stefan Reusen van Forbo Siegling: “Wij gaan graag verantwoordelijk om met onze producten en hebben meerdere onderzoekslijnen lopen op het gebied van recycling. Ook proberen we ‘aan de voorkant’ duurzamere of gerecyclede materialen te gebruiken. Ondertussen zitten we met dezelfde problematiek als Vanderlande: transportbanden van pvc en polyester vormen een grote uitdaging om te recyclen. Het idee van Vinylrecycling.com is heel vooruitstrevend. Wij doen dan ook graag mee in de pilot die er nu aankomt.”

Innovatieovereenkomst
De gesprekken tussen Vanderlande Forbo Siegling en Vinylrecycling.com leidden tot een innovatieovereenkomst tussen de partijen en de afspraak dat Vanderlande 2,5 ton versleten transportbanden en Forbo Siegling 2,5 ton transportbanden uit de eigen productie in Lelystad afleveren. Westra: “Vinylrecycling.com zal in deze pilot testen of het deze banden inderdaad goed kan scheiden. Ook zal het de kwaliteit van de pvc- en polyesterfracties vaststellen. Dat is nodig om te weten wat men er daarna nog mee kan doen.” Forbo Siegling wil de gerecyclede materialen wellicht inzetten voor het produceren van nieuwe transportbanden, maar dat zal afhangen van de kwaliteit, zegt Reusen.

Innovatievoucher
Vinylrecycling.com ontving eind mei een innovatievoucher van tienduizend euro van het SynchUp!-programma om de pilot uit te voeren. De totale kosten van de pilot bedragen een kleine dertigduizend euro. Die bijdrage is waardevol, zegt Van der Werff. “Zeker, we kunnen redelijk kleinschalig testen en de kosten beperkt houden. Je zit wel met het vrij plannen van productie en het schoonmaken van machines en dat zijn uren dat je niets verdient. Ook de analysekosten van het gerecycled materiaal door een extern laboratorium komen daar nog bij. De financiële bijdrage vanuit SynchUp! is dus welkom.”

Gezonde businesscase
Duque: “Een geslaagde pilot opent de deur naar de noodzakelijke vervolgstappen. Kunnen we een gezonde businesscase opzetten? Moet en kan Vinylrecycling.com een nieuwe recyclelijn ontwikkelen?” Westra: “Een belangrijke vraag is wat de kwaliteit van de polyesterfractie zal zijn en wat we daar vervolgens mee kunnen. Ook de vraag hoe de retourlogistiek van de afgedankte transportbanden ingericht moet worden, moet beantwoord worden. En dat geldt ook voor de vraag of het milieutechnisch allemaal verantwoord is wat we van plan zijn. En tot slot moet ook de businesscase kloppen.”

Regionale en mondiale impact
Westra: “Vanderlande zocht de mogelijke oplossing zelf eerst vooral in chemische recycling. Dat we nu een mechanische oplossing vonden, komt voort uit de ontwikkelkracht van de partijen in SynchUp!.” Duque: “Dat, en het feit dat er iemand dedicated mee aan de slag ging, maakte het verschil. Onze focus ligt niet op het scouten van nieuwe partners en we hebben weinig kennis van de recyclebranche.” SynchUp! is in beginsel een Brabants programma. Westra: “Ja, het klopt dat Vinylrecycling en Forbo Siegling buiten de SynchUp!-regio liggen, maar de wereld is groter dan Brabant. Met deze partners denken we een succesvolle oplossing te bieden aan het Brabantse Vanderlande dat daarmee zijn positie versterkt. De impact is dus wel degelijk regionaal, en milieutechnisch gezien zelfs mondiaal.”

Duque, tot slot: “De samenwerking met SynchUp! verliep heel soepel. Jan Westra en Freek van den Heuvel hebben de kar getrokken en de partijen samengebracht. Dat we al zo ver zijn gekomen en nu een test gaan doen, is heel waardevol.”

De SynchUp!-Vanderlande challenge is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken.

 

Overig nieuws