NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Afvalnascheidingstechniek voor PET- en blikverpakkingen

Challenge sluit over: 

2021-05-21 17:00

Briefing

Efteling zoekt een afvalnascheidingstechniek om PET- en blikverpakkingen schoon in te zamelen voor recycling.

De Efteling heeft als ambitie om in 2030 een klimaatneutraal bedrijf te zijn. Een grote factor die bijdraagt aan de CO2-uitstoot van het park is afval. 

Wij werken in deze challenge samen met Coca-Cola European Partners (CCEP), de Europese productietak van The Coca-Cola Company. CCEP heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Efteling en Coca-Cola streven samen naar circulaire verpakkingen, bijvoorbeeld door ze lichter te maken en anders te ontwerpen. 

Het is ook van groot belang om 100% van de verpakkingen weer in te zamelen en het materiaal opnieuw in te zetten als grondstof. Het gebruikt van 100% gerecycled plastic in CCEP-flessen is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom is het ons streven om in de Efteling 100% van de plastic flesjes en blikjes schoon in te zamelen voor recycling.

We weten van andere Europese parken dat gasten in een pretpark minder geneigd zijn om flesjes actief te retourneren voor statiegeld. Daarnaast beslaat ons park een groot oppervlakte, wat centrale inzameling lastig maakt. De Efteling werkt daarom aan verschillende manieren om zoveel mogelijk statiegeld verpakkingen schoon in te zamelen voor recycling, zoals het plaatsen van een return vending machine waarmee gasten statiegeld retour kunnen krijgen, en donatiebakken. 

Één van de aanvullende initiatieven is het integreren van een afvalscheider aan de achterzijde van Holle Bolle Gijs, de beroemde afvalinzamelaar van de Efteling. Holle Bolle Gijs is een zeer effectief afvalsysteem dat er tot de dag van vandaag voor zorgt dat gasten actief afval inzamelen. Efteling wil haar gasten duurzaam blijven verwonderen door afvalscheiding onderdeel te maken van Holle Bolle Gijs.

Waar zijn we naar op zoek?

Efteling is op zoek naar een afvalnascheidingstechniek om te integreren in de bestaande Holle Bolle Gijzen. Deze nascheidingstechniek moet minimaal in staat zijn om PET-flesjes en blikjes schoon te scheiden van het overige afval. Statiegeldafval heeft hierin nu prioriteit omdat PET-flesjes goed recyclebaar zijn. Daarbij zorgt de invoering van statiegeld op PET-flesjes per 1 juli 2021 voor een goede supply chain voor recycling. Statiegeld op blik volgt eind 2022. Veel ander afval, zoals frietbakjes, is te vervuild om hoogwaardig te recyclen. Van het totale gastafval betreft zo’n 15% PET-flessen en 5% blik. De milieuwinst van het apart inzamelen van deze stromen is hoog. 

Mogelijke oplossingsrichtingen zijn image analyses en ‘nabij Infra Rood’, of een combinatie daarvan. Ook het scannen van QR- of barcodes is potentieel interessant.

Musthaves:

 • Nascheidingstechniek.
 • Behoud huidige esthetiek Holle Bolle Gijs.
 • Statiegeldverpakkingen PET-flesjes en blikjes moeten, ieder apart, gescheiden kunnen worden van het overige afval.
 • De afvalstroom van ingezamelde statiegeldverpakkingen moet 99,9% schoon zijn (minimaal overig afval).
 • Flesjes en blikjes mogen niet beschadigd worden door de scheidingstechniek.
 • Een continue inname flow van afval in Holle Bolle Gijs moet mogelijk blijven.
 • Bij een storing in de scheidingstechniek moet Holle Bolle Gijs nog steeds toegankelijk zijn voor gasten die hun afval willen deponeren. 
 • Automatische signalering legen afvalcontainers.
 • De uitgangspunten in het Ontwerp Specificatie Document (OSD) van Efteling zijn leidend. Zie: Ontwerp Specificatie Document.pdf voor uitgebreide informatie.
 • De toepassing dient in principe te passen in de beschikbare ruimte van de huidige installatie. Zie tekening Samenstelling Geeuwende Gijs.pdf voor meer informatie. 
 • Een zgn. Factory Acceptance Test voordat we de installatie op het park testen. 
 • Mogelijkheid tot onderhoud en service na installatie.

 

Nice to haves:

 • Scheiden van overig afval, zoals PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken), AGF (Aardappelen, Groente en Fruit), niet-vervuild karton, etc.
 • Binnen de categorie PET-flesjes worden zuivel en sappen uitgesloten van statiegeld recycling, deze zou je daarom willen uitsluiten van de PET-flesjes afvalstroom.
 • Duurzaam verwonderen via Holle Bolle Gijs, middels een subtiel educatief karakter (zoals verschillende vormen van ‘dankuwel’, afhankelijk van de soort afval).

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet op zoek naar voorscheiding oplossingen (gast afval laten scheiden), omdat de ervaring leert dat er bij voorscheiding te veel vervuiling plaatsvindt door overig afval voor hoogwaardige recycling (tot nieuwe flesjes). 

We zijn ook niet op zoek naar een return vending machine, want die kan geen restafval verwerken. Mogelijk kan de return vending techniek wel een rol spelen in de te ontwikkelen techniek in Holle Bolle Gijs.

Grote traditionele ‘in flight IR’ (infrarood) systemen om afval te scheiden blijken niet geschikt vanwege hun omvang. Mogelijk is de gebruikte techniek wel interessant.

Holle Bolle Gijs hoeft niet in staat te zijn om statiegeld (bonnetje) uit te keren aan de gast voor de ingezamelde statiegeldverpakkingen. De Efteling doneert het ingezamelde geld aan een goed doel en zal dit ook zodanig aan de gast communiceren. 

 

Wat is er te verdienen?

Wij stellen onze wereldberoemde Holle Bolle Gijs beschikbaar om deze techniek toe te passen. In eerste instantie als pilot op één Gijs, hiervoor is pilotbudget beschikbaar. Bij succes kunnen we dit uitrollen naar meerdere Gijzen. Wij worden eindgebruiker en ‘launching customer’ van jullie techniek.

 

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van €10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het BioVoice programma

BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

BioVoice wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland en Rabobank.

 

Voorwaarden deelname

Wij zoeken een leverancier die een werkende oplossing biedt volgens de ontwerpspecificaties van de Efteling. De leverancier moet de techniek kunnen implementeren in de heilige ‘Eftelingschil’, zonder de betovering van het object aan te tasten. Na implementatie blijft de opdrachtnemer betrokken bij periodiek onderhoud en storingsafhandeling. De opdrachtnemer dient bekend te zijn met productie en serviceverlening.

De opdrachtnemer dient zicht te houden aan de ontwerpspecificaties zoals die zijn omschreven in het Ontwerp Specificatie Document.pdf

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn challenge

 • 29 maart ‘21: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 21 mei ’21 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 4 juni ‘21: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 14 t/m 25 juni ‘21: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 2 juli ‘21: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 5 t/m 11 juli ’21: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 juli t/m 6 oktober ‘21: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 29 september ‘21: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 6 oktober ‘21: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 14 oktober ’21: Match event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • 15 oktober ‘21: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen onder deze challenge. Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

 

Achtergrondinformatie

De Wereld van de Efteling
De Efteling is op 31 mei 1952 geopend als Sprookjesbos met tien sprookjes, gelegen in een bosrijke omgeving. De jaren erna groeide het park uit tot een Wereld vol Wonderen, waar sprookjesvertellingen en spectaculaire attracties elkaar afwisselen. Met meer dan 5 miljoen bezoeken per jaar is de Efteling de populairste dagattractie van Nederland en een van de toonaangevende attractieparken in Europa. Naast het attractiepark bestaat de Wereld van de Efteling uit het Efteling Hotel (1992), het Efteling Theater (2002), vakantiepark Efteling Bosrijk (2009) en vakantiepark Efteling Loonsche Land (2017).

Holle Bolle Gijs
Vanwege rondslingerend afval bedacht een van onze grondleggers, Anton Pieck, in 1959 Holle Bolle Gijs. Een innovatief en uniek afvalsysteem voor de Efteling. Het bleek een wonderlijk effectief afvalsysteem dat er tot de dag van vandaag voor zorgt dat onze gasten actief afval inzamelen. 

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges