NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Alternatieve technologie om stropen te demineraliseren

Challenge sluit over: 

2021-05-21 17:00

Briefing

Wij zijn op zoek naar een alternatieve technologie om glucose- en fructosestropen te demineraliseren en hierbij ons water- en chemicaliënverbruik te verminderen.

Onze glucose en fructose-stropen bieden onze klanten een combinatie van viscositeit en zoetheid en zijn volledig kleurloos en transparant. Om tot zo’n neutraal product te komen, moeten wij via een aantal processtappen diverse mineralen, eiwitten en andere geurcomponenten (die meekomen met de grondstof) uit de stroop halen. Een van deze raffinagestappen is ionenwisseling, een demineralisatiestap waarbij wij onze verdunde siropen demineraliseren met behulp van kation- en anion harsen. Het hele proces wordt weergeven in het onderstaande schema:

 alt tekst.

Een demineralisatiecyclus kan 8 tot 48 uur duren, en als de hars uitgewerkt is, moet deze worden geregenereerd. Tijdens deze regeneratiecyclus gebruiken we veel zuur, loog en water. Naast de hoge operationele kosten, belast deze methode ook onze waterzuivering. Cargill heeft zich ten doel gesteld om zijn milieu-impact te beperken en is daarom op zoek naar nieuwe technologieën om water en chemicaliën te besparen in dit proces. 

Waar zijn we naar op zoek?

Een oplossing voor deze Challenge zou ons helpen ons water- en chemicaliënverbruik te verminderen, evenals de kosten van waterzuivering, met behoud van dezelfde kwaliteit glucose en glucose-fructose. Voor het raffinageproces is er ongeveer 1-4 kg 100% HCl & NaOH per ton product nodig en het proces produceert zelf ongeveer 1m3 afvalwater per ton product. Een stapsgewijze verandering zou neerkomen op een vermindering van het chemicaliën- en waterverbruik / afvalwaterproductie met 30-60% per ton product. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in oplossingen waarbij wij bepaalde ionen zoals P, Mg, Mo en/of Ni kunnen terugwinnen en eventueel hergebruiken. Het toepassingsgebied omvat het verwijderen van mineralen, eiwitten en geur- en kleurcomponenten uit verdunde stropen. Afhankelijk van de installatie varieert de verwerkingscapaciteit van 5-100m3/u.

Must-haves: 

 • Verminderd water- en chemicaliënverbruik (stapsgewijze verandering)
 • Behoud van de kwaliteit van het eindproduct (<20µS/cm, laag eiwitgehalte (gluten), weinig kleurstoffen en hoge kleurstabiliteit)
 • Oplossingen met een Technology Readiness Level van minimaal 6 (TRL6)

 

Nice-to-haves: 

 • Mogelijkheid om specifieke ionen terug te winnen (b.v. P, Mg, Mo en/of Ni)

N.B.: wij staan ook open voor oplossingen die een verbetering van de tussenkwaliteit van de stroop opleveren, indien dit leidt tot een aanzienlijke verlenging van onze uiteindelijke demineralisatiecyclus (ofwel: een oplossing die zou fungeren als voorzuivering vóór onze huidige demineralisatiestap).

Andere belangrijke voorwaarden:

 • Het vermogen om voedselveilige producten te maken (voedselveilige apparatuur)
 • De temperatuur van het product dient onder de 85 °C te blijven.
 • Verminderd of gelijkblijvend energieverbruik, of in ieder geval geen aanzienlijke toename van het vereiste energieverbruik (stroom en warmte) per ton product.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Wij zijn niet op zoek naar oplossingen die een voortdurende (incrementele) verbetering van onze bestaande ionenwisselaars op basis van harsen of een koolstofadsorptieproces inhouden. Ook zijn wij niet op zoek naar bekende technologieën zoals behandeling met behulp van harsen (IX) en membraantechnologieën zoals omgekeerde osmose of nanofiltratie.

Wat is er te verdienen?

Wij kunnen deelnemers voorzien van voorbeeldmateriaal voor laboratoriumproeven of pilots. Partijen die niet over hun eigen pilotfaciliteiten beschikken, kunnen pilotproeven houden bij de Green Chemistry Campus naast onze fabriek in Bergen op Zoom. We bieden de mogelijkheid om technologie verder te ontwikkelen en te bewijzen in een industriële omgeving, met de steun van Cargills proces ingenieurs. Als de inschrijver een geschikte oplossing kan bieden die zich vertaalt in een goede terugverdientijd, dan kunnen wij budget vrijmaken om in een dergelijke technologie te investeren. Wereldwijd beschikken wij over meer dan 50 glucose en glucose-fructoseproductiekanalen die gebruik maken van ionenwisselingstechnologie voor stroopraffinage. Een aanzienlijke stap richting het terugdringen van het chemicaliën- en waterverbruik bij deze raffinagestappen kan al snel tientallen miljoenen euro’s per jaar besparen.

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van €10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het BioVoice programma

BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

Voorwaarden deelname

Wij zijn op zoek naar iemand die ons een technische oplossing (minimaal van TRL6-niveau) kan bieden die klaar is voor een pilot of in-situ test. Wij staan open voor samenwerking met de leverancier om te bewijzen of de technologie voor onze toepassing zou kunnen werken, maar zijn niet op zoek naar een technologie die we zelf moeten ontwikkelen of bouwen, aangezien dit niet onze core business is. Als de technologie al bewezen is, zouden wij de oplossing kunnen kopen. De leverancier moet kunnen garanderen dat de apparatuur geschikt / certificeerbaar is om voedselveilige producten te produceren. Wij zijn niet op zoek naar kennis- of technologieconsultants.

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed.

Timeline Challenge

 • 29 maart ‘21: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 21 mei ’21 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 4 juni ‘21: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 14 t/m 25 juni ‘21: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 2 juli ‘21: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 5 t/m 11 juli ’21: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 juli t/m 6 oktober ‘21: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 29 september ‘21: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 6 oktober ‘21: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 14 oktober ’21: Match event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • 15 oktober ‘21: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen onder deze challenge. Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

Achtergrondinformatie

Ons team van 155.000 professionals in 70 landen brengt de werelden van voedsel, landbouw, voeding en risicobeheer samen. Al meer dan 155 jaar helpen wij landbouwers meer te telen door hen in contact te brengen met grotere markten. Wij zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van producten die consumenten precies bieden wat ze zoeken en daarnaast ook gezonde voeding, voedselveiligheid en duurzaamheid bevorderen. Wij helpen al onze partners te innoveren en risico’s te beheersen, zodat ze ook de wereld van morgen kunnen voeden. Binnen Cargills Food Ingredients and Bio-Industrial (FIBI)-platform leveren wij aan fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken, foodservicebedrijven en detailhandelaren ingrediënten en food- en non-foodtoepassingen. De Starches, Sweeteners & Texturizers-groep van Cargill, die deel uitmaakt van het FIBI-platform, verwerkt onder meer maïs en tarwe tot zetmeel, eiwitten en diverse zoetstoffen. Wereldwijd beschikken wij over meer dan 50 glucose en glucose-fructose productiekanalen die gebruik maken van ionenwisselingstechnologie voor stroopraffinage. Een aanzienlijke stap richting het terugdringen van het chemicaliën- en waterverbruik bij deze raffinagestappen kan al snel tientallen miljoenen euro’s per jaar besparen. Daarnaast zijn het verminderen van onze ecologische voetafdruk op klimaatverandering en het terugdringen van waterverbruik twee van onze hoogste prioriteiten op het gebied van duurzaamheid, zie:

 

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges