NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Biologisch afbreekbare biobased meststofcoatings

Challenge sluit over: 

2021-05-21 17:00

Briefing

Gezocht: biologisch afbreekbare biobased meststofcoatings waarvoor gebruik wordt gemaakt van onze zetmelen op basis van granen en wassen op basis van plantaardige oliën

In de kunstmestindustrie worden coatings gebruikt die hoofdzakelijk van petrochemische basismaterialen worden gemaakt en dienen om stofvorming en aankoeken te voorkomen. Een andere functie voor dit soort coatings, die voor deze uitdaging slechts facultatief is, heeft betrekking op gecontroleerde afgifte, d.w.z. de snelheid waarmee voedingsstoffen door de bodem worden opgenomen. Deze coatings worden vreemd genoeg vaak gemaakt van polymeren uit aardolie en wassen die niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Voorbeelden zijn paraffines en polyolefinewassen voor meststoffen en harsen op basis van polyurethaan en ureum-formaldehyde voor meststoffen met gecontroleerde afgifte. Wereldwijd streven overheden ernaar om ervoor te zorgen dat er geen niet-biologisch afbreekbare kunststoffen in het milieu meer terecht komen. Er is EU-wetgeving op komst die het gebruik van niet-biologisch afbreekbare ingrediënten in agrochemische producten verbiedt (b.v.: EU2019/1009 inzake eisen betreffende de biologische afbreekbaarheid van meststoffen die polymeren bevatten).

Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar bio-based en biologisch afbreekbare coatings. De challenge bestaat uit het ontwikkelen van een functionele coating die voldoet aan belangrijke criteria zoals stofbinding, antiklontering en voldoende biologische afbreekbaarheid. Wij zijn geïnteresseerd in benaderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van twee van Cargills belangrijkste ingrediëntgroepen, namelijk zetmeel op basis van granen en was op basis van plantaardige oliën. Andere bestanddelen en additieven kunnen in aanmerking worden genomen, mits deze aan de eisen met betrekking tot prestaties en biologische afbreekbaarheid voldoen. De oplossing moet:

 • een kosteneffectieve formule zijn (niet meer dan 2 EUR/kg, waarbij de bovengrens zal afhangen van de toepassing),
 • biologisch afbreekbaar zijn in de bodem,
 • even goed of beter presteren dan de gevestigde petrochemische oplossingen, en
 • een eenvoudige formule zijn op basis van een beperkte bewerking van de basismaterialen.

 

Idealiter is de voorgestelde oplossing een formule die:

 • is af te stemmen op uiteenlopende toepassingsvereisten, en
 • nevenproducten van de raffinage van zetmeel en plantaardige olie bevat.

Wij verwachten dat de deelnemer en Cargill samen in staat zullen zijn om de oplossing op commerciële schaal te vermarkten.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Oplossingen die volledig gebaseerd zijn op petrochemische ingrediënten, en oplossingen die gedeeltelijk of slecht biologisch afbreekbaar zijn, vallen buiten het toepassingsgebied.

 

Wat is er te verdienen?

Wij stellen ons brede assortiment aan ingrediënten op basis van zetmeel en plantaardige olie en onze relevante expertise tot jouw beschikking. We kunnen daarnaast ook adviseren over productselectie en helpen bij het evalueren van prototypes. Tenslotte kunnen wij na het ontwikkelen van een succesvol product de verdere opschaling en commercialisering ook ondersteunen. Wij zullen ingrediënten uit het Cargill-assortiment aan zetmeel, was en nevenproducten selecteren en leveren. Wij zullen O&O en analytische expertise leveren met betrekking tot deze stoffen en stofkarakterisering. Wij zullen je voorstellen aan de huidige spelers in de meststoffensector voor het valideren van de prototype-formules. Bij veelbelovende resultaten zijn er goede mogelijkheden voor een opvolgingstraject, samen met Cargills technische en commerciële teams die zich toeleggen op bio-industriële markten. Wij staan open voor verschillende vormen van zakelijke samenwerking. De omvang van de Europese markt voor meststofcoatings wordt geschat op 50.000 ton per jaar. Deze coatings zijn momenteel hoofdzakelijk op petrochemische basis en het merendeel van deze coatings wordt op bulkmeststoffen aangebracht om stofvorming en klontering tegen te gaan, terwijl de rest wordt gebruikt voor gecontroleerde afgifte, bijvoorbeeld in de tuinbouw. Coatings met gecontroleerde afgifte zijn duurder dan stofbindende coatings, maar moeten ook aan strengere prestatie-eisen voldoen. De totale marktwaarde van deze coatings wordt geraamd op circa 40 miljoen euro per jaar. Als je een oplossing hebt, zijn er enorme schaalvergrotingsmogelijkheden.  

 

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van €10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het BioVoice programma

BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

BioVoice wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland en Rabobank.

 

Voorwaarden deelname

We verwachten dat:

 • De deelnemer creatief, inventief en betrokken is.
 • De deelnemer over een grondige kennis van bio-based chemie en materialen beschikt.
 • De deelnemer de eigenschappen die hij/zij zoekt in zetmelen, wassen en andere nevenproducten kan specificeren.
 • De deelnemer in staat is om zelf een formule te ontwikkelen.
 • De deelnemer bekend is met gangbare prestatie- en biologische afbreekbaarheidstests voor coatings.
 • Cargill en de deelnemer regelmatig bijeen zullen komen om de voortgang van het innovatieproject te bespreken.

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn challenge

 • 29 maart ‘21: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 21 mei ’21 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 4 juni ‘21: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 14 t/m 25 juni ‘21: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 2 juli ‘21: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 5 t/m 11 juli ’21: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 juli t/m 6 oktober ‘21: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 29 september ‘21: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 6 oktober ‘21: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 14 oktober ’21: Match event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • 15 oktober ‘21: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen onder deze challenge. Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

 

Achtergrond informatie 

Over Cargill

Ons team van 155.000 professionals in 70 landen brengt de werelden van voedsel, landbouw, voeding, productie en risicobeheer samen. In alle bedrijfstakken zijn fabrikanten op zoek naar slimmere manieren om hun producten te formuleren en zo de prestaties te verbeteren en/of de totale kosten te drukken. Al tientallen jaren selecteren, wijzigen en combineren wij op betrouwbare wijze verschillende chemische stoffen op natuurlijke basis om specifieke, innovatieve oplossingen te creëren voor onze industriële klanten. Wij maken gebruik van het volledige gamma aan Cargill-producten- en diensten om oplossingen te creëren waarmee onze klanten hun prestaties kunnen verbeteren en hun kosten kunnen verlagen – en dat alles op een verantwoorde, duurzame manier.

Meer informatie over onze productportfolio, waaronder “zetmeel en derivaten” en “plantaardige wassen”, is te vinden op https://www.cargill.com/bioindustrial.

Wat zijn meststoffen?

Planten hebben, net als mensen, voedingsstoffen nodig om te overleven en hun volledige voedzame potentieel te bereiken. Drie van deze elementen – koolstof, waterstof en zuurstof – worden verkregen via de lucht en het water. Maar er zijn nog 14 elementen die uit de bodem moeten komen, en dat zijn de precies de elementen die je terugvindt in hedendaagse meststoffen. Deze elementen worden in drie categorieën ingedeeld: macronutriënten, secundaire nutriënten en micronutriënten. Al deze stoffen moeten in de juiste vorm, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip en op de juiste plaats in de bodem aanwezig zijn om gezonde gewassen te laten groeien.

Wat is er aan de hand met de huidige meststof coatings?

Meer informatie over microplastics/polymeren in meststoffen is te vinden op https://www.fertilizerseurope.com/circular-economy/micro-plastics/ waar de gevolgen van de EU-meststoffenverordening voor meststoffen met gereguleerde afgifte worden uitgelegd, en ook hoe de EU-verordening met betrekking tot microplastics van invloed is op de keuze voor antiklonter/anti-stofadditieven. Alles wijst dezelfde kant op: halverwege 2026 moeten er biologisch afbreekbare alternatieven zijn.

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges