NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Chroom uit zout reststroom verwijderen

Challenge sluit over: 

2020-05-08 17:00

Briefing

Hoe kunnen wij chroom uit een zoutreststroom verwijderen?

Uit een van de productieprocessen bij Dow komt vrijwel droog kristallijn zout vrij met beperkte hergebruiksmogelijkheden door de aanwezigheid van milde verontreinigingen, met name chroom. Dow daarom is op zoek naar een oplossing om de chroomconcentratie van het zout/de pekel te verminderen van ~10 ppm tot <0,5 ppm.

 • Een circulaire kans
 • Moeilijkheden bij het recyclen van zoute stromen
 • Onderzoek naar het verwijderen van zware metalen

Waar zijn we naar op zoek?

Het voorgestelde onderzoek heeft tot doel een innovatief proces te vinden voor de terugwinning van zout uit een zoute afvalstroom van 60 kt/jaar die 90 wt% NaCl bevat en verontreinigd is met kleine componenten, waaronder sporen van zware metalen (bv. chroom). 
Het vaste zout uit het proces wordt nu weggespoeld met proceswater en samen met andere afvalwaterstromen gezuiverd in een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Het doel is om het vaste zout dat vrijkomt uit het proces te behandelen.

De wereldwijde markt voor natriumchloride zal in 2025 naar verwachting 335 miljoen ton bereiken, waarvan het grootste deel wordt verkregen uit mijnbouwactiviteiten of zeewaterverdamping, welke beide een zeer energie-intensief zijn en een hoge ecologische impact of hoge oppervlaktevoetafdruk hebben.
Op dit moment worden slechts kleine hoeveelheden natriumchloride teruggewonnen uit (industriële afvalstromen). 

De NaCl uit ons proces kan dus worden beschouwd als een waardevol product dat op de Europese markt voor vele toepassingen kan worden verkocht. De verontreinigingen beperken echter de circulariteit van dit bijproduct. Daarom is Dow op zoek naar een innovatief proces voor de terugwinning van kristallijn zout / pekel. 
Hoe beter het verwijderingsrendement, hoe hoger de hergebruikswaarde van het zout.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Een zeer energie-intensieve behandelingsmethode
 • Een lineaire of niet-duurzame oplossing
 • Een technologie die een aanzienlijke hoeveelheid afval produceert

Volledige oplossingen moeten ten minste kostenneutraal zijn (Investering + Terugkerende Kosten – Opbrengst =<0)

 

Wat is er te verdienen?

We zijn op zoek naar een samenwerkingsverband om veelbelovende technologieën van een idee naar de labfase en uiteindelijk naar een proefopstelling te brengen.

Dow Benelux is een dochteronderneming van Dow Chemical, een van de meest toonaangevende materials-science-bedrijven op aarde. Het is onze ambitie om het meest innovatieve, klantgerichte, inclusieve en duurzame materials-science-bedrijven te worden. Daarom zijn we altijd op zoek naar partners om onze ambitieuze doelen te bereiken.

Samen met onze partners in verscheidene netwerken zijn we altijd opzoek naar innovatieve oplossingen om de industrie minder milieubelastend te maken.

We zijn actief lid van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), waar we samen met andere bedrijven en kennisinstellingen duurzame processen ontwikkelen en implementeren.
Weij zijn daarnaast ook actief lid van Capture, een op valorisatie gericht initiatief van de Universiteit van Gent om radicale technologische innovaties op het gebied van het duurzame terugwinnen van grondstoffen te versnellen door middel van multidisciplinaire samenwerking tussen belanghebbenden.
Wij nemen ook deel aan verschillende door de EU gefinancierde consortiumprojecten voor het terugwinnen van grondstoffen en industrieel watergebruik en hergebruik.

 

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:

 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

 

Het BioVoice programma

BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

 

Voorwaarden deelname

We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, dus staan open voor alle serieuze aanmeldingen.

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn challenge

 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur – Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen onder deze challenge. Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

 

Achtergrondinformatie 

Dow combineert de kracht van wetenschap en technologie met het ‘Menselijke Element’ om zo voortdurend die dingen te verbeteren die essentieel zijn voor de vooruitgang van de mens. Het bedrijf verbindt chemie en innovatie met de principes van duurzaamheid. 

Bij Dow in Terneuzen staan drie naftakrakers (LHC 1, 2 en 3. LHC staat voor Light HydroCarbons). Die vormen het hart van het bedrijf. Hier wordt nafta en LPG omgezet in de basisgrondstoffen voor kunststof. 

De nafta, een aardoliefractie, wordt eerst tot meer dan 850 graden Celsius verhit en daarna gekoeld tot min 130 graden Celsius. Tijdens het verhittingsproces worden de naftamoleculen ‘gekraakt’: ze worden opgesplitst in verschillende stoffen als ethyleen, propyleen, benzeen en butadieen. Deze vier stoffen vormen de belangrijkste grondstoffen voor alle productieprocessen bij Dow. 

Op het Dow Industriepark in Terneuzen werken ca. 3000 mensen, waarvan 1700 direct voor Dow. Bij Dow Terneuzen staat ook het hoofdkantoor voor de Benelux met 20 productie plants en een jaarlijkse productie van 6 miljoen ton chemicaliën en plastics. 

Wereldwijd heeft Dow 37000 medewerkers en is vertegenwoordigd op alle continenten. Bij Dow praten we niet alleen over duurzaamheid maar werken we dagelijks met elkaar, en met onze partners, aan innovatieve oplossingen. Initiatieven die bijdragen aan onze 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Op dit moment lopen er maar liefst 600 projecten die vallen onder onze zeven Dow Duurzaam doelstellingen. Voorbeelden van onze meest recente projecten zijn grootschalig hergebruik van afvalwater (zowel industrieel als van de gemeente Terneuzen), Carbon2Value (het opwaarderen van CO2), samenwerken in de energietransitie binnen het SDR platform (Smart Delta Resources), H2 levering van Dow aan Yara (verwaarden van een reststroom als grondstof). Op tal van deze terreinen wordt samengewerkt met andere industrieën en kennisinstellingen via ISPT, TKI projecten, Interreg en H2020.

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges