NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Kalkslibafval voorkomen, reduceren of verwaarden

Challenge sluit over: 

2021-05-21 17:00

Briefing

Hoe kunnen wij het kalkslib afval van onze demi-waterproductie voorkomen, reduceren of verwaarden?

Het doel van deze challenge is om de hoeveelheid kalkslib afval te voorkomen, te reduceren of te verwaarden die vrijkomt tijdens het regeneratieproces in een demi-water fabriek. Deze afvalreductie draagt bij aan de wereldwijde doelstelling van SABIC om in het jaar 2025 vijftig procent minder afval te produceren dan in 2010. 

Demi-water wordt bij SABIC met behulp van ionenwisselaars bereid vanuit normaal drinkwater. De ionenwiselaars bestaan uit harskorreltjes die de ionen (mineralen) uit het water aan zich binden.

Na verloop van tijd raken de ionenwisselaars verzadigd, en start een “regeneratie” proces. De mineralen die eerst in het drinkwater zaten, en nu aan de harskorreltjes geplakt zitten, spoelen we ervan af met een verdunde zoutzuur- en natronloogoplossing. In het spoelwater bevinden zich (naast een beetje zoutzuur en natronloog) al de mineralen die van nature in 2.500 m3 drinkwater zitten. Na het uitspoelen komen de mineralen samen met ander afvalwater in een bassin terecht. Daar vormt het zich tot een dikke laag kalkslib.

Deze mineralen kunnen in theorie als meststof dienen in land- en tuinbouw. Echter, het toepassen van zoutzuur (HCl) en natronloog (NaOH) als regeneratiemiddel maakt dit onmogelijk, omdat er dan een veel te hoge concentratie ‘keukenzout’ gevormd wordt uit de Na van het Natronloog (NaOH) en de Cl uit het Zoutzuur (HCl). Zowel chemisch als fysisch is het mogelijk om Fosforzuur (H3PO4) en Ammonia (NH4OH) te gebruiken als regeneratiemiddel van kation en anion hars. (Deze 2 stoffen zijn bovendien bronnen van de gewenste “P” en “N” mineralen in meststoffen!)

Het spoelwater van het regeneratieproces vangen we op dit moment op in een put en verpompen we naar een bassin van het centrale afvalwatersysteem. In dat bassin vormen al die ‘uitgewassen’ mineralen uit het drinkwater opnieuw verbindingen met elkaar en met de bestanddelen uit ander afvalwater die in dat bassin terecht komen. Deze verbindingen (zouten) slaan vervolgens neer als vaste stoffen in dat bassin. Een aantal maal per jaar moeten die vaste stoffen (slib) uit het bassin gehaald worden, wat een vaste afvalstof oplevert waar afvalverwerkers geen nuttige toepassing voor hebben. Deze afvalstof heeft de naam ‘kalkslib’.

De kosten voor SABIC voor het verwijderen en afvoeren van dit slib stijgen al jarenlang. (Het verwijderen en ontwateren van het slib uit het bassin wordt uitgevoerd door het bedrijf Indaver-Impex).

Onderstaand schema geeft een beeld van het proces.

Waar zijn we naar op zoek?

Er zijn in deze challenge meerdere routes naar een oplossing mogelijk. SABIC staat open voor alle ideeën.

We denken zelf als eerste aan een alternatief voor de nu gebruikte zuren en basen. In theorie is het mogelijk om tijdens het regenereren van de harskorreltjes een afvalwaterstroom te vormen die kan dienen als meststof in de tuinbouw. In dit geval komt de uitdaging erop neer dat:

 • afnemers voor de teruggewonnen mineralen gevonden moeten worden;
 • een demi-water fabriek op een andere wijze geopereerd moet gaan worden; 
 • er mogelijk technische aanpassingen gedaan moeten worden (materiaalsoorten); 
 • de wijze van afvalwater opvangen en behandelen aangepast moet worden.

 

Een andere mogelijkheid is, met gebruikmaking van het bestaande proces, de hoeveelheid afval te reduceren via scheiding aan de bron (filtratie/tussenstap), of door middel van het vinden van een nuttige toepassing van de huidige afvalstof. 

Er wordt bij SABIC in Bergen op Zoom jaarlijks tussen de 1 en 2 miljoen m3 demiwater geproduceerd. De hoeveelheid kalkslib afval bedraagt jaarlijks 100.000 tot 200.000 kg. Er is een uitgebreid overzicht van de operationele kosten van de demi-water fabriek beschikbaar. Daarin staat ook in detail beschreven wat de onderhoudskosten zijn van iedere pomp, afsluiter, meetinstrument, etc. Dit document zal gedeeld worden.

De oplossing moet leiden tot lagere operationele kosten en milieuwinst. Daarnaast moet de terugverdientijd minder dan vijf jaar zijn. De basen en zuren moeten compliant zijn voor de site en passen binnen de huidige vergunning. Ook het veiligheidsprofiel moet minimaal gelijk blijven. Idealiter dalen de afvalkosten en leidt de nieuwe oplossing zelfs tot een opbrengst.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Wij zijn niet op zoek naar een nieuwe afvalverwerker voor de huidige afvalstof.

 

Wat is er te verdienen?

Een geslaagde oplossing die aan de voorwaarden voldoet, kan wereldwijd toegepast worden bij ieder bedrijf dat gebruik maakt van harskorreltjes als ionenwisselaar tijdens de productie van demi-water en ketelvoedingswater.

Wij bieden de kans om bij ons mogelijke oplossingen te onderzoeken en een pilot op te zetten. We hebben hiervoor faciliteiten, begeleiding en een pilotbudget beschikbaar. Er zijn testmogelijkheden in een SABIC-laboratorium en in de fabriek zelf. Ook is het mogelijk om dit te doen in de faciliteiten van de Green Chemistry Campus op het terrein van SABIC.

Als je een geschikte oplossing kunt bieden met een goede terugverdientijd, dan hebben wij mogelijkheden om hierin te investeren. We hebben meerdere sites waar de gevonden oplossing toepasbaar is en verbinden je graag met andere bedrijven in de industrie die dezelfde uitdaging hebben.

 

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van €10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het BioVoice programma

BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

BioVoice wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland en Rabobank.

 

Voorwaarden deelname

SABIC is op zoek naar een partij die redelijk zelfstandig onderzoek uit kan voeren. Dat kunnen bedrijven zijn uit de land- en tuinbouw, bedrijven die gespecialiseerd zijn in waterbehandeling, engineering consultants, maar ook recent afgestudeerden aan een universiteit of hogeschool. Inschrijving bij de KvK is een vereiste, net als een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) en het werken volgens de SABIC- veiligheidsregels.

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn challenge

 • 29 maart ‘21: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 21 mei ’21 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 4 juni ‘21: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 14 t/m 25 juni ‘21: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 2 juli ‘21: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 5 t/m 11 juli ’21: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 juli t/m 6 oktober ‘21: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 29 september ‘21: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 6 oktober ‘21: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 14 oktober ’21: Match event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • 15 oktober ‘21: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen onder deze challenge. Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

 

Achtergrondinformatie

SABIC Bergen op Zoom produceert polycarbonaat. Deze kunststof wordt met name gebruikt in producten die langer meegaan, zoals laptops, auto’s en speelgoed (o.a. Lego). De locatie in Bergen op Zoom is een van de 64 grote industriële locaties wereldwijd. Met 1.300 medewerkers horen we tot een van de grotere locaties binnen Europa. In Europa zijn er 5 grotere locaties, waarvan de locatie op Chemelot de bekendste is. Daar is ook ons Europese hoofdkantoor gevestigd. SABIC maakt wereldwijd naast kunststoffen ook allerlei basischemicaliën, kunstmest, voedingsstoffen en metaal. Het hoofdkantoor staat in Riyad in Saoedi-Arabië. Wereldwijd heeft SABIC circa 40.000 medewerkers en een omzet van ruim 39 miljard dollar. 

Op ons terrein is de Green Chemistry Campus gevestigd. Dit is een incubator voor ondernemers met vernieuwende biobased ideeën. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen vormen een netwerk dat samenwerkt aan het opschalen van circulaire materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Green Chemistry Campus stimuleert, ondersteunt en verbindt. Ze bieden onder meer kantoor- en vergaderruimtes, laboratoriumfaciliteiten, technologische support en hulp bij business development. Start-ups die een vernieuwend biobased idee hebben, zijn van harte welkom in het Green Chemistry Innovation Lab. Voor meer informatie en kosten, zie: https://greenchemistrycampus.com/over-ons

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges