NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Op afstand bedienen van afsluiters op leidingen

Challenge sluit over: 

2023-09-14T17:00

Briefing

Kun je ons helpen om afsluiters op leidingen op afstand te bedienen?

Op het terrein van Shell in Moerdijk liggen kilometers aan pijpleidingen. Op deze leidingen zitten afsluiters om de stroom van het product dat erdoorheen gaat te kunnen regelen, dat wil zeggen te stoppen indien nodig en weer opnieuw te starten. De hele installatie bevat duizenden afsluiters in verschillende soorten (zowel wiel als hendel) en maten (van 2-duims tot 64-duims). Het grootste gedeelte van deze afsluiters is handgeschakeld.

Met verschillende frequenties moeten deze afsluiters dichtgezet worden, bijvoorbeeld bij een fabrieksstop. In dat geval wordt er een operator naar de afsluiter gestuurd om deze dicht te doen. Ook wanneer de fabriek weer opstart en de afsluiters weer open moeten worden gezet, wordt de operator naar deze locatie gestuurd om dat te doen.

Dit kost een operator veel tijd, zeker wanneer er veel afsluiters ‘tegelijk’ dicht- of opengedraaid moeten worden. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen:

 • Operatortijd is schaars en omdat het dichtdoen van de afsluiters veel tijd komst moeten andere taken worden uitgesteld.
 • Vanaf het moment dat een pijp afgesloten moet worden tot het moment dat dit daadwerkelijk gebeurt, blijft er product door de leiding stromen. Dit product moet in de meeste gevallen als verloren worden beschouwd en dat is kostbaar.
 • Het weer openzetten van afsluiters kost ook veel tijd, waardoor de installatie pas later weer kan starten met productie.

 

Daarnaast is het zo dat het open- of dichtzetten van een afsluiter door de operator echt handwerk is, waarbij er altijd een risico is op ongelukken.

Om bovenstaande negatieve gevolgen te voorkomen, is Shell op zoek naar een oplossing om de handgeschakelde afsluiters op afstand en vanuit één controlepunt te kunnen bedienen.

 

Waar zijn we naar op zoek?

Shell is op zoek naar een upgrade van de huidige handgeschakelde afsluiters. Dus een component die op de afsluiter gezet kan worden, waarna deze op afstand te bedienen is. De oplossing bestaat dus uit twee delen: (a) de ‘component’ per afsluiter en (b) een systeem dat alle componenten op afstand kan bedienen.

(a) De component moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De huidige afsluiter wordt niet vervangen maar geüpgraded met een component. De component moet te installeren zijn zonder de pijpleiding open te hoeven maken.
 • De afsluiter moet ook handmatig te bedienen blijven.
 • De component moet op afstand te bedienen zijn.
 • De component moet draadloos te bedienen zijn vanaf een controlepunt.
 • Het afsluiten door de component moet binnen 10 minuten gerealiseerd zijn. Dit geldt ook voor het openzetten.
 • De component moet herbruikbaar zijn in het geval dat een afsluiter vervangen moet worden.
 • De component moet voor een range van maten bruikbaar zijn, zodat er niet voor elke maat een nieuw type ontwikkeld hoeft te worden. De meeste afsluiters vallen in de range van ¾ inch en 10 inch. Er wordt gezocht naar een component die een zo groot mogelijk deel van deze range dekt.
 • De component mag niet te kostbaar zijn, zodat opschaling realistisch is. Afhankelijk van de maat van de afsluiter mag de component tussen de 5k en 10k EUR kosten, inclusief de aansluiting op het centrale systeem.
 • Een pilot met de component mag zich beperken tot twee casussen: V601 verpomping met één enkele handwiel afsluiter en MEG tanks verpomping, met meerdere afsluiters d.m.v. een hendel die tegelijk bediend moeten kunnen worden.

 

(b) Het systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het systeem bevat een control panel op één centrale locatie en een infrastructuur.
 • Vanaf het control panel moeten alle componenten draadloos te bedienen zijn.
 • Vanaf het control panel moeten alle componenten tegelijk te bedienen zijn, maar ook afzonderlijk.

 

Het systeem moet in potentie te integreren zijn in het huidige integrale bedieningssysteem van Shell, maar voor de pilot hoeft dit nog niet.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Shell is niet op zoek naar een component:

 • die de huidige afsluiters vervangt. Het moet een upgrade zijn van de huidige handmatige afsluiters, en  de onderdelen moeten zonder een volledige onderhoudsstop geïnstalleerd kunnen worden. Dit betekent dus dat automatische afsluiters aan de hand van kleppen, waarbij het voor de installatie nodig is om de pijpen open te maken, uitgesloten zijn.
 • zoals een robotarm. Hoewel een gerobotiseerde oplossing niet is uitgesloten, is een robotarm per afsluiter vermoedelijk te kostbaar.

 

 Shell is niet op zoek naar een systeem:

 •           met bedrading. Het systeem moet draadloos zijn.
 •           dat de functie om de afsluiters alsnog handmatig te kunnen bedienen in de weg staat.
 •           dat conflicten oplevert met huidige bedieningssystemen in de fabriek.

 

Wat is er te verdienen?

In eerste instantie zullen in een pilot enkele afsluiters geüpgraded worden. De oplossing heeft in potentie echter grote opschalingsmogelijkheden. Op de fabriek van Shell Moerdijk kunnen, afhankelijk van de kostprijs, zeker honderden afsluiters geüpgraded worden. Na een succesvolle pilot kan bovendien gekeken worden naar de doorontwikkeling voor andere soorten en maten afsluiters, buiten de in eerste instantie gekozen range.

Buiten Moerdijk hebben de fabrieken van Shell Pernis en Rijnland dezelfde problematiek. In feite is dit een oplossing die voor alle bestaande fabrieken relevant is. Een passende oplossing in Moerdijk werkt ook in die fabrieken. Shell Moerdijk helpt graag mee om die fabrieken te benaderen wanneer de oplossing getest is en aan alle eisen voldoet. Voor nieuwe fabrieken worden andere systemen ontworpen.

Voor de pilot wordt een budget van ten minste € 10.000,- beschikbaar gesteld door Shell. Dit is bedoeld voor de ontwikkeling en het uittesten van de toepassing. Tevens wordt hier door SynchUp! een voucher van max € 10.000,- aan toegevoegd.

 

Wat is er te verdienen vanuit het SynchUp! challenge programma?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het challenge programma

SynchUp! is een initiatief van REWIN West-Brabant. Aviolanda, BOM, Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering deze challenge. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van innovaties & transities en het versterken van het regionale ecosysteem.

 

Voorwaarden deelname

We zoeken in principe een bewezen oplossing in een (aanverwante) markt. In ieder geval een oplossing die snel (indicatie binnen een jaar) implementeerbaar moet zijn. Het mag een start-up zijn maar vanwege de gewenste opschaling zoeken we een partij die dat voldoende snel kan doen.  De pilot moet bij voorkeur wel in Moerdijk te realiseren zijn. Vanwege de wereldwijde potentie en aanwezigheid van Shell mag de oplossing uit het buitenland afkomstig zijn.

Shell streeft naar een klant-leverancier-relatie.

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: 
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Neem in die beschrijving een afbeelding op, dus maak de oplossing visueel.
 • Beschrijving van de pilot: 
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: 
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link.

Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn Challenge

 • 19 juni ‘23 – 12.00 uur: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 14 september ‘23 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 26 september ’23: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 5 oktober ‘23: (Digitale) kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 11 oktober ‘23: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 12 okt t/m 27 okt ’23: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 okt t/m 15 dec ’23: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 30 november ‘23: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 15 december ‘23: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 16 december ‘23: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen via de contactmogelijkheden onderaan deze pagina. Meer informatie over het challenge programma kun je verkrijgen via deze pagina.

 

Achtergrondinformatie

Shell Chemicals Park Moerdijk is een 45 jaar oude site, die in transformatie is. Niet alleen wordt er heel hard gewerkt aan een sterke vermindering van de CO2 uitstoot, maar ook aan de digitalisering van de site. Een onderdeel daarvan is het automatiseren van operationele taken. Door op die manier met de site bezig te zijn, ontstond het idee voor  deze challenge. Er is veel operationele tijd nodig om de fabriek op de juiste manier te besturen. Dit gebeurt onder andere door handmatig afsluiters te bedienen. Deze handeling zouden we met behulp van deze challenge willen automatiseren. Als we hiervoor de juiste afsluiters kiezen, dan kan dit aanzienlijke benefits voor de operationele tijd kunnen betekenen.

Vraag over deze challenge?

2 reacties

 1. Het systeem moet draadloos zijn, maar geldt dat alleen voor de communicatie??
  De component / actor heeft energie nodig, elektrisch-pneumatisch-hydraulisch.
  Bijvoorbeeld elektrische voeding 1 fase of 3 fase is toegestaan en zoja is er een voorkeur??
  Het draadloze systeem alleen volgens internationale standaard toegestaan??
  Is er een overzicht bij benadering van type en aantal afsluiters (partturn-multiturn-lineair) met doorlaten (bijv x aantal 3/4″ – x aantal 4″)?

  1. Hi Ton, bedankt voor je goede vraag.
   Het betreft inderdaad enkel de communicatie, welke naar de controlekamer moet.
   Electrische aansluiting lijkt me noodzakelijk voor de energie, maar zal wel ATEX uitgevoerd moeten zijn, i.v.m. een gezoneerd gebied.
   In eerste instantie zou het voor deze challenge gaan om een 6 tal afsluiters van 2″en 4″.
   Ik hoop dat dit helpt.

   Groeten

   Eric van der Sluis

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges