NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Op afstand vliegtuiginspecties en -reparaties ondersteunen

Challenge sluit over: 

2023-09-14T17:00

Briefing

Hoe kunnen Fokker Services Group en de Koninklijke Luchtmacht inspecties en reparaties aan vliegtuigen efficiënt en effectief op afstand ondersteunen?

Fokker Services Group (FSG) is een grote dienstverlener in de civiele luchtvaartsector en pleegt het onderhoud aan vliegtuigen voor honderden luchtvaartmaatschappijen, overheden en private klanten. De Koninklijke Luchtmacht (KLu) is wereldwijd actief en biedt met eigen materieel ondersteuning bij de bestrijding van internationale onrust en rampen. De KLu heeft naast haar operationele taken ook een grote onderhoudstaak van eigen vloot en materieel. Gezamenlijk voeren beide organisaties tienduizenden inspecties en reparaties per jaar uit. Hoewel beide organisaties verschillende onderhoudslocaties hebben, vindt een groot gedeelte van de inspecties en reparaties elders plaats, bijvoorbeeld op locatie bij de klant of de gebruiker of in een oorlogsgebied. Dit zijn locaties verspreid over de hele wereld. Voor het inspectie- en reparatieproces is de benodigde expertise en informatie vaak niet direct aanwezig op deze locaties en is hulp van experts elders nodig. Dit maakt efficiënte inspecties en reparaties zeer lastig.

 

Het inspectie- en reparatieproces in zijn algemeenheid er als volgt uit:
(i)    Een vliegtuig komt voor algemeen onderhoud of een defect in onze hangaar (civiel) of outside station (militair).
(ii)    Tijdens inspectie worden de storingen onderzocht en wordt er een assessment gemaakt van de reparatiemogelijkheden.
(iii)    In sommige gevallen is er hulp van een expert nodig of is er een expert nodig voor trouble shoot assistance.
(iv)    Na deze evaluatie wordt de reparatie uitgevoerd op locatie, eventueel onder supervisie van een expert.
(v)    Na uitvoering van de reparatie wordt het vliegtuig vrijgegeven door een bevoegd persoon.

In dit proces loopt men geregeld tegen problemen aan. De belangrijkste zijn:

 • Het aanwezige personeel op de locatie van de klant/gebruiker is vaak niet in staat om een goede diagnose te stellen en voldoende informatie en beeldmateriaal van goede kwaliteit te sturen naar FSG en beschikt niet altijd over alle informatie om een goede diagnose te kunnen stellen. Hierdoor moet het personeel van FSG vaak opnieuw om meer/betere informatie vragen en moet het personeel op de locatie van de klant/gebruiker opnieuw informatie vergaren. Dit kost veel tijd voor alle betrokkenen en de lead time voor de diagnose wordt hiermee vergroot. Bovendien kan het leiden tot kostbare kwaliteitsproblemen als een onvolledige reparatie wordt uitgevoerd op basis van een onvolledige diagnose.
 • Het aanwezige personeel op de locatie van de klant/gebruiker kan een reparatie niet altijd zelf uitvoeren door een gebrek aan expertise. In dat geval moet er iemand van één van de FSG-onderhoudslocaties fysiek naar de locatie van de klant/gebruiker komen om te ondersteunen. Dit kost het FSG-personeel erg veel tijd en andere belangrijke taken moeten hierdoor worden uitgesteld.
 • Bij het uitvoeren van onderhoudstaken moet een monteur geregeld data raadplegen, zoals handleidingen of andere documentatie ter ondersteuning van zijn/haar taken. Op dit moment is dat allemaal van papier of staat het op een laptop. Het is erg lastig en tijdrovend voor de monteur om de juiste data te gebruiken.
 • De persoon die het vliegtuig moet vrijgeven, heeft vaak niet de expertise van de uitgevoerde reparatie en moet ondersteund worden door FSG-personeel. Het ondersteunen gebeurt nu via telefoon, email of door fysiek naar de locatie te gaan. Dit proces kost veel tijd.

 

Hoewel er wezenlijke verschillen zijn tussen de situatie voor civiele vliegtuigen en militaire vliegtuigen, is de kern van het probleem hetzelfde en wordt een soortgelijke oplossing gezocht. Samengevat kosten bovengenoemde problemen in het inspectie- en reparatieproces zeer veel tijd van FSG- en KLu-personeel – en personeel van de klant – en wordt de lead time van het proces aanzienlijk verlengd. Dit alles kost veel geld.

Er is behoefte aan een technische oplossing waarmee personeel op afstand ondersteund kan worden en waarmee digitale data veilig en effectief ontsloten kan worden, zodat de lead time voor inspecties en reparaties kan worden verkort en FSG en KLu minder frequent schaars personeel de wereld over hoeven te sturen. Bovendien verwachten beide organisaties dat de behoefte voor deze oplossing in de komende jaren sterk zal stijgen om agile te kunnen blijven werken.

Welke toepassing is het meest geschikt om dit probleem op te lossen? Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om deze toepassing te kunnen implementeren? Dit is de gezamenlijke challenge van FSG en KLu.

 

Waar zijn we naar op zoek?

FSG en KLu zijn op zoek naar een toepassing waarmee personeel op afstand ondersteund kan worden en waarmee digitale data veilig en effectief ontsloten kan worden, om de lead time voor inspecties en reparaties te verkorten en minder frequent schaars personeel de wereld over te sturen. Een dergelijke toepassing maakt het gehele inspectie- en reparatieproces efficiënter, makkelijker en leuker voor het betrokken personeel.

De toepassing moet bestaan uit een draagbaar – als in ‘wearable’ – apparaat voor de monteur op locatie (d.w.z. hard- en software), de basis-infrastructuur om het apparaat te kunnen gebruiken (bv. verbinding en security) en een implementatieplan.

In de basis moet het draagbare apparaat de mogelijkheid bieden om:
1.    op afstand mee te kunnen kijken, luisteren en spreken via het apparaat
2.    data vanaf een afstand te kunnen versturen naar het apparaat
3.    zelfstandig data te kunnen ontsluiten op het apparaat

Verder dient het apparaat makkelijk in gebruik te zijn.

De infrastructuur moet ervoor zorgen dat een medewerker op afstand effectief en veilig ondersteuning kan bieden aan het apparaat. Dat betekent dat het apparaat goede verbindingsmogelijkheden moet hebben. Het betekent ook dat uitsluitend de gebruiker van het apparaat en de medewerker op de hoofdlocatie toegang hebben tot het apparaat en dat datatransfer tussen beide partijen veilig is. Tot slot moet de medewerker op de hoofdlocatie de mogelijkheid hebben vanaf zijn eigen control device (bv. een computer) te communiceren met het apparaat.

Naast het technische aspect, zijn FSG en KLu in deze oplossing ook op zoek naar een plan om de toepassing te implementeren. Hierbij valt te denken aan benodigde training voor personeel, een procesbeschrijving voor gebruik en relevante randvoorwaarden voor gebruik.

De pilot voor deze challenge moet zich richten op één draagbare toepassing waarmee FSG één klant/gebruiker vanuit de locatie FSG Hoogerheide op afstand kan ondersteunen bij één inspectie- en reparatieproces. FSG zorgt voor de benodigde informatie, het personeel, de locatie en faciliteiten, en een klant. Na een succesvolle pilot moet de toepassing binnen twee jaar te implementeren zijn binnen de organisatie.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

FSG en KLu zijn niet op zoek naar niet draagbare – als in niet ‘wearable’ – oplossingen, zoals laptops of tablets.

Verder zijn zij niet op zoek naar een deeloplossing waarbij bijvoorbeeld alleen een apparaat met applicatie wordt geleverd, maar het moet een integrale oplossing zijn waarbij ook naar de infrastructuur en de implementatie wordt gekeken. Eventueel kunnen meerdere partijen hierin samenwerken.

 

Wat is er te verdienen vanuit het SynchUp! challenge programma?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Wat is er te verdienen?

Voor de pilot wordt een budget van ten minste € 10.000,- beschikbaar gesteld door FSG en KLu. Dit is bedoeld voor de ontwikkeling en het uittesten van de toepassing. Hier wordt door SynchUp! een voucher van maximaal € 10.000,- aan toegevoegd.

Na succesvolle afronding van de pilot wordt in overleg een geschikt budget bepaald voor doorontwikkeling binnen de organisaties. FSG verwacht dat een goedwerkende toepassing een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren en zal het beschikbare budget daarop aanpassen.

Zoals omschreven bij hoofdstuk 2 voeren FSG en KLu gezamenlijk een veelvoud aan inspecties en reparaties uit bij een veelvoud aan klanten/gebruikers op een veelvoud aan locaties. Als er in de pilot een goed werkende oplossing ontwikkeld wordt, zijn er daarom grote opschalingsmogelijkheden binnen beide organisaties. Daarnaast leeft de behoefte voor remote support niet alleen bij FSG en KLu, maar in de gehele luchtvaartsector; civiel en militair. Beide organisaties zijn bereid te helpen bij het leggen van contacten met andere partijen in deze sectoren na succesvolle afronding van de pilot.

 

Het challenge programma

SynchUp! is een initiatief van REWIN West-Brabant. Aviolanda, BOM, Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering deze challenge. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van innovaties & transities en het versterken van het regionale ecosysteem.

 

Voorwaarden deelname

Het gebruik van remote support toepassingen heeft recent een exponentiële groei doorgemaakt in andere sectoren, als antwoord op soortgelijke behoeftes als hierboven beschreven. FSG en KLu zijn daarom op zoek naar bewezen technologie, waarbij alleen een doorontwikkeling in de luchtvaartsector benodigd is.

De partij met de oplossing hoeft geen expertise te hebben in (vliegtuig-) onderhoud. Bij voorkeur heeft de partij wel ervaring in remote support-toepassingen voor de luchtvaart of gerelateerde sectoren (bv. logistiek).

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: 
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Neem in die beschrijving een afbeelding op, dus maak de oplossing visueel.
 • Beschrijving van de pilot: 
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: 
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link.

Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn Challenge

 • 19 juni ‘23 – 12.00 uur: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 14 september ‘23 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 26 september ’23: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 4 oktober ‘23: (Digitale) kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 11 oktober ‘23: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 12 okt t/m 27 okt ’23: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 okt t/m 15 dec ’23: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 30 november ‘23: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 15 december ‘23: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 16 december ‘23: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen via de contactmogelijkheden onderaan deze pagina. Meer informatie over het challenge programma kun je verkrijgen via deze pagina.

 

Achtergrondinformatie

Fokker Services Group:
FSG is een wereldwijde onafhankelijke dienstverlener op het gebied van vliegtuigen. FSG levert maatwerk voor regionale, commerciële en militaire vliegtuigen. Er zijn hoofdkantoren in Nederland, Amerika en Azië.

Fokker Techniek is onderdeel van de FSG en is gevestigd naast de militaire vliegbasis Aviolanda in Woensdrecht. Hier hebben we zes ruimtes voor vliegtuigonderhoud en een eigen spuiterij. Bij Fokker Techniek houden we ons bezig met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Ook bouwen we vliegtuigen om tot VIP-vliegtuigen en Special Mission-vliegtuigen. Met meer dan 100 jaar ervaring in de vliegtuigindustrie is Fokker Techniek gespecialiseerd in groot onderhoud en leaseovernames van vliegtuigen.

Bij Fokker Techniek werken we graag samen met innovatieve partijen en investeren we in innovatie. Zo hebben we onlangs onze landingsbaan gerenoveerd en hebben we ook een nieuwe, grote hangar in gebruik genomen om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Koninklijke Luchtmacht:
De KLu is wereldwijd actief in het ondersteunen van de bestrijding van internationale onrust en in het bieden van essentiële hulp bij rampen. Om deze taken te kunnen vervullen, beschikt de KLu over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen die wereldwijd worden ingezet. KLu voert een groot deel van het onderhoud van het eigen materiaal zelf uit. Dit is een omvangrijke en logistiek uitdagende taak, uitgevoerd door een eigen onderhoudsafdeling.

 

Vraag over deze challenge?

4 reacties

 1. Geachte heer van den Heuvel,
  Wij hebben een paar vragen geformuleerd om een beter inzicht in deze challenge te krijgen.

  Op basis van foto’s en videos kan worden aangenomen dat er al een redelijk stadium is van kennis over XR en dat er verschillende pilots en test cases vooraf zijn gegaan aan deze vraagstelling.

  – Zijn er specialisten in XR in dienst bij Fokker? Zo ja hoeveel en waar liggen hun specialismen?
  – Heeft Fokker ervaring met Remote assistance? (via AR brillen in contact staan met specialisten op een andere locatie)
  – Welke tests en pilots zijn er door Fokker gedaan op het gebied van XR over de afgelopen jaren? Wat hadden zij ten doel? en wat waren de conclusies en bevindingen?
  – zijn er tests / assessments gedaan of beschikbaar op het gebied van data security op externe locaties? (ten doel om een beeld te krijgen bij de veiligheidssystemen en eisen op de verschillende locaties)
  – zijn er tests / assessments gedaan of beschikbaar op het gebied van data bandbreedte en hardware op externe locaties? (ten doel om een beeld te krijgen bij de bandbreedte mogelijkheden op de verschillende locaties)
  Bij voorbaat dank voor uw reactie!
  Groet,
  Gerrit Koele – Serious-VR – g.koele@serious-VR.com – 0613110777

 2. Gerrit,

  Bedankt voor je vragen, bij deze de antwoorden onder je vragen:

  – Zijn er specialisten in XR in dienst bij Fokker? Zo ja hoeveel en waar liggen hun specialismen?
  A: Er zijn (helaas) geen AR/XR specialisten in dienst bij Fokker Services Group. De vraag is dan ook om ons hier in volledig te informeren, begeleiden etc etc

  – Heeft Fokker ervaring met Remote assistance? (via AR brillen in contact staan met specialisten op een andere locatie)
  A:Fokker heeft jaren geleden (ca 5 a 6 jaar) een klein experiment gedaan met de hololens, welke ook even in de film is te zien, maar dit is een zijn beperkte trial geweest, de betroken medewerkers zijn ook niet meer in dienst.

  – Welke tests en pilots zijn er door Fokker gedaan op het gebied van XR over de afgelopen jaren? Wat hadden zij ten doel? en wat waren de conclusies en bevindingen?
  A:Zoals gezegd, in het verleden is er gekeken naar augmented documentatie in de hololens te projecteren en wat simpele trainingsdoeleinden, maar niks echt serieus. Een van de bevindingen was wel dat de hololens te zwaar is voor langdurig gebruik. De wens is dus voor een andere, lichtere oplossing. We zijn inmiddels een aantal jaar verder dus hopelijk is dit mogelijk.

  – zijn er tests / assessments gedaan of beschikbaar op het gebied van data security op externe locaties? (ten doel om een beeld te krijgen bij de veiligheidssystemen en eisen op de verschillende locaties)
  A:Goeie vraag maar deze kan ik helaas niet beantwoorden, geen idee.

  – zijn er tests / assessments gedaan of beschikbaar op het gebied van data bandbreedte en hardware op externe locaties? (ten doel om een beeld te krijgen bij de bandbreedte mogelijkheden op de verschillende locaties)
  A:Voor zover ik weet niet.

 3. Beste lezer,

  Kan een bedrijf meedoen als deze gebruik maakt van de Microsoft HoloLens (2)? Of moet deze zelf een wearable device ontwikkelen? Daarnaast een kleine opmerking, veel bedrijven die willen meedoen zijn Engels. Echter, de vragen die hier worden gesteld als de website in het Nederlands staat, laten zich niet zien zodra de pagina in het Engels staat.
  Groet

 4. Ad,

  Het zelf ontwikkelen van een wearable is niet nodig, zelfs niet wenselijk (ivm supportability). Daarom liever zelfs gebruik maken van een COTS oplossing, dit kan een Hololens 2 zijn of een andere COTS oplossing, of iets compleet anders…

  Grtz

  Frank

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges