NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Pallets stabiel beladen zonder wikkelfolie

Challenge sluit over: 

2023-03-31 17:00

Briefing

Kun je ons helpen om pallets stabiel te beladen zonder wikkelfolie te gebruiken?

DSV, een van de top 3 logistiek dienstverleners wereldwijd, start op al haar locaties diverse initiatieven en projecten om de milieu-impact van de organisatie te minimaliseren. Een van die acties gaat over de wikkelfolie die DSV gebruikt. Het gaat om een stretchfolie die eenmalig wordt toegepast voor het stevig inpakken van een pallet met kartonnen dozen. Bij ontvangst en uitpakken wordt de folie weggegooid of gerecycled. DSV wilt dat anders aanpakken.

DSV ontvangt, verpakt en verstuurt producten van haar klanten. Die producten zitten in kartonnen dozen, in variërende groottes, die naast een functionele ook een decoratieve functie hebben en dus onbeschadigd moeten blijven. DSV gebruikt daarbij veelvuldig wikkelfolie, om zo pallets veilig en stabiel te kunnen vervoeren (pallets zijn een gestandaardiseerd hulpmiddel voor het transport van goederen). Producten worden op de pallet opgestapeld en vervolgens met folie omwikkeld vanwege de stabiliteit, veiligheid, hanteerbaarheid en bescherming. 

De pallet moet stabiel de deur uit en zo blijven, wat betekent dat deze na verlading en transport in de originele vorm (recht gestapelde pallet met dozen) bij de klant afgeleverd moet worden en daar gemakkelijk uitgepakt kan worden zonder beschadiging van de dozen. De gebruikte pallets hoeven overigens niet regenbestendig te zijn. Dit is slechts in uitzonderlijke gevallen nodig, en dan wordt een topfolie toegepast.

Bij de ontvangst van goederen (= inbound) komt wikkelfolie vrij bij DSV. Die wordt op dit moment in drukcontainers afgevoerd en vervolgens bij een partner gerecycled. Bij het versturen van goederen (= outbound) wordt ook wikkelfolie gebruikt. Ook worden sommige goederen door DSV omgepakt en daardoor met nieuw wikkelfolie verstuurd. 

DSV is van mening dat wereldwijd al die in de logistieke sector gebruikte wikkelfolie een van de grootste vervuilingsbronnen is. Het overbodig maken van plastic wikkelfolie bij het versturen van pallets heeft de hoogste prioriteit, omdat dit het probleem bij de bron aanpakt. Om die reden zoekt DSV naar een duurzaam alternatief, zonder dat de oorspronkelijke functie verloren gaat.

DSV is wereldwijd actief. De locaties in Zuid-Nederland gebruiken jaarlijks al bijna 10 miljoen meter wikkelfolie. DSV heeft geen zicht op of controle over wat de ontvanger vervolgens doet met de gebruikte wikkelfolie; dit kan wellicht netjes gerecycled worden, maar dus ook in het milieu terechtkomen. Om grip op het verbruik te krijgen, gebruikt DSV inmiddels een wikkelfolie die dunner is dan voorheen. Hiermee wordt al 33% minder plastic gebruikt. Het volgende doel is het gebruik van wikkelfolie binnen DSV volledig te stoppen. Door haar (markt)omvang heeft DSV ook mogelijkheden om de keten te interesseren in een veranderingsproces naar een nieuwe oplossing. 

Ook klanten van DSV eisen steeds meer duurzaamheidsrapportages van hun dienstverlener. Het oplossen van het wikkelfolieprobleem draagt stevig bij aan positievere duurzaamheidsindicatoren. 

 

Waar zijn we naar op zoek?

De verwachte oplossing van deze challenge is een duurzamer alternatief voor de (al dunnere) wikkelfolie, ofwel een klimaatneutraal alternatief waarbij helemaal geen folie meer gebruikt wordt. 

De innovatie dient DSV-breed toegepast te kunnen worden. De oplossing moet de potentie hebben om branchebreed gebruikt te kunnen worden.

De oplossing moet minimaal aan de volgende eisen voldoen (must haves):

 • Geen wikkelfolie meer gebruiken.
 • Duurzamer dan het huidige wikkelfolie.
 • Stabiliteit creëren voor de dozen op de pallet, ook tijdens transport en verlading.
 • Bruikbaar zijn voor zowel volle als restpallets (pallets die niet helemaal vol zijn), de oplossing moet dus bruikbaar zijn voor pallets van variërende hoogtes.
 • Bescherming; de inhoud van de dozen, en de dozen zelf mogen niet beschadigen.
 • Het systeem van vervoer op pallets dient ongewijzigd te blijven want dit is een wereldwijde standaard in de logistieke branche.

 

Nice-to-haves:

 • De oplossing is geen wegwerpproduct.
 • De oplossing is geen retoursysteem.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

DSV is niet op zoek naar een nieuwe recycle-oplossing voor de folie. De producten worden over de gehele wereld verstuurd en het is daarom niet mogelijk om een recyclingssysteem op te zetten. 
   
DSV zoekt niet naar een incrementele innovatie van de huidige wikkelfolie. Dus geen aanpassing door iets nieuws toe te voegen aan iets bestaands. DSV heeft de afvalstroom al verminderd door de gewijzigde dikte van het gebruikte plasticfolie: van 23 micron naar 12 micron. Dit heeft de beschermende werking van de folie niet aangetast. Wel wordt er nog 17 micron folie gebruikt voor hele kleine doosjes op pallets, deze blijven anders niet staan. Het verminderen van de foliedikte levert weliswaar een aanzienlijke besparing van plastic op, maar draagt onvoldoende bij aan de zero waste doelstellingen. Het nog verder terugdringen van de dikte van de wikkelfolie lijkt dus niet de oplossing. 

(Afbreekbaar) bioplastic lijkt ook niet de oplossing. Die afbreekbaarheid luistert erg nauw; je wilt namelijk niet dat het plastic te vroeg afbreekt, en te laat is ook niet goed. Ook de prijs en beschikbaarheid is momenteel nog een beperkende factor. En de vraag is hoe je alle aanleverende bedrijven zover krijgt dat ze dit nieuwe plastic gaan gebruiken.

DSV is bij voorkeur niet uit op systemen voor hergebruik of retour, omdat dit logistiek gezien lastig implementeerbaar is. Ook de wereldwijde verscheping en grote varieteit aan klanten maken het complex. 

Ook mag de uitontwikkelde oplossing niet tot hogere kosten leiden dan de bestaande wikkelfolie. In de aanloopfase kunnen eventueel hogere kosten geaccepteerd worden, maar het concept moet uiteindelijk prijstechnisch wel concurrerend zijn met huidige oplossingen. Alleen dan kan de innovatie zo breed mogelijk in de markt worden ingevoerd.

Nogmaals: het systeem van vervoer op pallets dient ongewijzigd te blijven, want dit is in de logistieke sector de wereldwijde standaard. Kleinere systeemwijzigingen zijn wel mogelijk, zolang de functie van de wikkelfolie (stabiliteit, veiligheid, bescherming) gehandhaafd blijft.

 

Wat is er te verdienen?

DSV heeft haar eigen Green Logistics-concept ontwikkeld. Dit concept bestaat uit een reeks oplossingen, variërend van CO2-rapportage en strategische optimalisatie van de toeleveringsketen tot emissiecompensatie en de toepassing van duurzame brandstoffen.
DSV Zuidwest-Nederland zoekt nu naar een goede oplossing voor het wikkelfolieprobleem. Een werkbare oplossing kan rekenen op de concrete belangstelling van DSV, en een snelle invoering in de logistieke operatie. Ook wordt een pilotbudget beschikbaar gesteld van minimaal 10.000 euro. 

Zie voor alle details inzake Green Logistics en ESG de website van DSV: www.dsv.com/nl.

Wat is er te verdienen vanuit het SynchUp! challenge programma?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het challenge programma

SynchUp! is een initiatief van REWIN West-Brabant. BOM, Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering deze challenge. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van innovaties & transities en het versterken van het regionale ecosysteem.  

 

Voorwaarden deelname

 • De geboden oplossing moet concreter/levensvatbaarder zijn dan slechts een wild idee.
 • We zijn niet op zoek naar een consultancy partij of onderzoeksinstelling, wel naar een partij die creatief kan meedenken.
 • De oplosser moet in staat zijn om in Nederland/ Zuidwest-Nederland een pilot uit te voeren.
 • De geboden oplossing moet binnen twee jaar implementeerbaar zijn.

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: 
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Neem in die beschrijving een afbeelding op, dus maak de oplossing visueel.
 • Beschrijving van de pilot: 
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: 
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 

Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn Challenge

 • 13 februari ‘23 – 12.00 uur: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 31 maart ‘23 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 12 april ‘23: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 19 april ‘23: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 21 april ‘23: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 8 t/m 12 mei ’23: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 8 Mei t/m 30 juni ’23: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 16 juni ‘23: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 30 juni ‘23: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 3 juli ‘23: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen via de contactmogelijkheden onderaan deze pagina. Meer informatie over het challenge programma kun je verkrijgen via deze pagina. 

 

Achtergrondinformatie

DSV is wereldwijd actief als leverancier van transport- en logistieke diensten. DSV heeft kantoren in meer dan 80 landen en een internationaal netwerk van partners en agenten. De Nederlandse organisatie is onderverdeeld in de drie divisies Air & Sea, Road en Solutions. Binnen Air & Sea bieden ze oplossingen voor de grootste logistieke uitdagingen in zee- en luchtvracht wereldwijd. Binnen Road vervoert DSV dagelijks met meer dan 20.000 vrachtwagens goederen naar elke gewenste bestemming binnen Europa. Binnen Solutions ontwikkelen ze samen met hun klanten logistieke oplossingen die de algehele efficiëntie verhogen en de kosten verlagen. Hiervoor heeft DSV alleen in Nederland al meer dan 700.000 m2 op- en overslagruimte, verdeeld over diverse magazijnen. In Nederland werken ruim 3.000 medewerkers in meer dan 25 vestigingen. DSV is financieel zeer solide.

DSV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en commiteert zich aan de Science Based Targets initiative (SBTi) van de Verenigde Naties (VN) om voor 2030 de afvalstroom op haar ingekochte materialen met 40% te verminderen. Een forse uitdaging. 

Ook heeft DSV in 2009 het Global Compact van de VN ondertekend en brengt jaarlijks verslag uit over de voortgang op het gebied van de tien principes van het Compact. Tegelijkertijd spelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN een rol bij het beoordelen waar de bedrijfsactiviteiten (specifiek SDG 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16 en 17). Hieruit vloeien bij DSV een 8-tal aandachtsgebieden voort: 

 • Bedrijfsethiek
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
 • Milieu
 • Mensen
 • Leveranciers
 • Rapporten
 • Beleid
 • Corporate governance

 

Vanuit het aandachtgebied ‘Milieu’ heeft DSV diverse ambities gedefinieerd, waaronder het minimaliseren van de impact op het milieu. Uit die ambitie is deze challenge ontstaan.

Vraag over deze challenge?

4 reacties

 1. Beste, na ons kennismakend gesprek van 14-3-2023 over deze challenge zijn er wel wat vragen bij mij welke ik graag wat info over zou hebben om een goede pitch te maken.

  Het betreft eigenlijk de stoom activiteiten binnen de DSV groep te beginnen bij het verwerken van de inbound t/m de uitbound.
  Word dit domweg omgestapeld of word hier uit order gepickt.
  De vraag is dus of het 1 op 1 word doorgezet en misschien word gelabeld of dat het zo is dat er misschien 10 dozen van dit pallet nodig zijn en 20 van dat pallet en zo van diverse pallets een nieuw gevuld of deels gevuld pallet word gevormd.
  Worden die dozen met de hand herstapeld zodat de mens een patroon bedenkt of is dit geautomatiseerd middels machinerie.

  Ik zou dus graag omschreven zien hoe de verwerking (inbound naar outbound) nu is en hoe we daar op in kunnen spelen met 1 of meerdere van onze mogelijkheden.

  Bij voorbaat dank voor uw spoedige reactie
  Henri Bakker
  06-46122020

 2. Beste Henri,

  Bij inbound worden pallets opgestapeld, geseald en vervolgens in de racking gezet. Deel van de pallets gaat er op die manier weer uit en een deel zal worden bevoorraad op de pick face waar vervolgens van gepickt wordt. Hierdoor worden er tijdens het picken nieuwe pallets gebouwd, die bij het outbound proces geseald dienen te worden. Dit kunnen pallets zijn in variërende hoogtes. Vervolgens worden de pallets geseald door een machine.

  Hopelijk is dit voldoende informatie. Als er nog meer vragen zijn, dan hoor ik het graag.

  Met vriendelijke groet,

  Melissa Viellevoije

 3. Goeden avond Melissa,

  Vriendelijk bedankt voor de reactie!
  Als ik je goed begrijp is alles mensen handen werk.

  De outbound begrijp ik volgens mij wel.
  Dat is order picken van diverse palletten en zo word er met diverse maten dozen nieuwe pallets opgebouwd.

  De inbound is me nog niet helemaal duidelijk.
  Ik neem aan dat er pallets binnen komen met 1 soort dozen er op welke geseald zijn met wikkelfolie.
  Deze worden in zijn geheel in de racking geplaats of eerst van de folie ontdaan en zelfs deels afgestapeld??

  En een deel van deze pallets gaat dan ontdaan van de folie naar de pickface?

  BVD voor je reactie weer.
  Grt henri bakker

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges