NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Valoriseren van natriumsulfaat

Challenge sluit over: 

2021-05-21 17:00

Briefing

Hoe kunnen we een waterige natriumsulfaatoplossing omzetten in iets nuttigs?

Een afvalwaterstroom (2 m3/uur) uit onze fabriek in Veenendaal bevat 2% natriumsulfaat en 0,3% vetzuurachtige componenten. We verdunnen dit met gebruikt koelwater uit de productie en lozen dit vervolgens op het riool. 

Het gebruikte verdunningswater is opgepompt grondwater. We verwachten dat we in de nabije toekomst geen grondwater meer mogen oppompen. Het verdunnen van het zoute afvalwater is dan niet meer mogelijk. Lozen van het onverdunde zoute afvalwater is niet toegestaan, aangezien het zout het gemeentelijke riool kan aantasten. Om die reden willen we het natriumsulfaat (jaarlijks circa 100 ton) bij voorkeur op een direct circulaire manier verwerken. 

Een bijkomend probleem is de aanwezigheid van vetzuren die afkomstig zijn van wolvet, waardoor een directe food-toepassing lastig is. Deze vetzuren laten in geconcentreerde vorm een onaangename geur achter. De uitdaging is nu om deze afvalstroom, zonder stankoverlast voor de omgeving, al of niet op te schonen en te verwerken. Aangezien een zoute afvalwaterstroom veel voorkomt in de industrie verwachten wij dat een oplossing voor dit probleem ook andere bedrijven kan helpen.

Onderstaand schema geeft een beeld van het proces.

Waar zijn we naar op zoek?

Het doel van de challenge is een efficiënte circulaire oplossing voor het verwerken van de natriumsulfaat afvalwaterstroom. Elke aangedragen circulair oplossingsvoorstel waarvan de jaarlijkse kosten beneden EUR 50.000 blijven, beschouwen wij als interessant. Nog mooier is het natuurlijk als de aangeboden oplossing wat oplevert. De ideale oplossing voor ons is als een derde partij het afvalwater afneemt en elders verwerkt tot een nuttig product.

Een oplossingsrichting die we nu onderzoeken, is het terugwerken van het natriumsulfaat tot natronloog en zwavelzuur m.b.v. elektrodialyse, waarna we deze stoffen kunnen hergebruiken. Ben jij leverancier van elektrodialyse-apparatuur of alternatieve apparatuur die dit proces mogelijk maakt? Dan ben je ook van harte welkom om je aan te melden.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We experimenteerden zelf al met enkele mogelijke oplossingsrichtingen. Mengen met een kaliumrijke afvalstroom werd als te duur beoordeeld. Ook probeerden we om het zout als Glaubersalz (wonderzout, Na₂SO₄) op te werken, maar daar vonden we tot nog toe geen goede afzetmogelijkheden voor. 

Wij zijn niet op zoek naar oplossingen zoals storten of verbranden, omdat dat niet alleen erg duur is, maar bovenal totaal niet groen en circulair.

 

Wat is er te verdienen?

Bedrijven die met een goed voorstel komen, bieden wij de kans om hun oplossingen te onderzoeken en te testen in onze fabriek. Onze R&D-afdeling en onze professionele Technische Dienst ondersteunen je hierbij, indien nodig. Er is ook een pilotbudget beschikbaar.

Een bewezen succesvolle en aantrekkelijke oplossing willen wij eventueel op contractbasis afnemen. Daarnaast denken wij graag mee of de gevonden oplossing ook is toe te passen bij andere bedrijven uit ons netwerk. Wij werken graag mee om mogelijke andere afnemers te informeren over de mogelijkheden en voordelen van de oplossing.

 

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van €10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het BioVoice programma

BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

BioVoice wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland en Rabobank.

 

Voorwaarden deelname

Wij zoeken bij voorkeur een dedicated bedrijf dat met een bewezen technologie of techniek ons de zekerheid biedt van een succesvolle oplossing. Echter, ons technisch team zal elke nieuwe gedachte die kan leiden tot een aantrekkelijke oplossing terdege overwegen.

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 

Pitches in English are allowed.

 

Tijdlijn challenge

 • 29 maart ‘21: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 21 mei ’21 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 4 juni ‘21: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 14 t/m 25 juni ‘21: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 2 juli ‘21: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 5 t/m 11 juli ’21: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 juli t/m 6 oktober ‘21: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 29 september ‘21: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 6 oktober ‘21: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 14 oktober ’21: Match event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • 15 oktober ‘21: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen onder deze challenge. Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

 

Achtergrondinformatie

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges