NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Vliegtuigstoelen verwijderen, opslaan en terugplaatsen

Challenge sluit over: 

2022-11-03 17:00

Briefing

Hoe kunnen we gedemonteerde vliegtuigstoelen efficiënt en veilig uit het vliegtuig verwijderen, ze daarna met zo min mogelijk ruimtebeslag opslaan in de hangar en daarna terugbrengen naar het vliegtuig?

Met andere woorden: Maak jij de stoelendans in en rond het vliegtuig efficiënter en veiliger door het logistieke proces te verbeteren?

Voordat het onderhoud aan een vliegtuig kan beginnen, moet het vliegtuig na binnenkomst in de hangar eerst volledig leeggehaald worden. Dit betekent dat we de vliegtuigstoelen moeten demonteren, verwijderen, opslaan en na het onderhoud weer terugplaatsen. Op dit moment is dit proces inefficiënt, kost het te veel tijd en zorgt het soms voor onveilige situaties. Dat willen wij middels deze challenge aanpakken. 

Deze challenge bestaat uit drie kerntaken, waarvoor één integrale oplossing nodig is: (1) het efficiënt en veilig verwijderen van reeds gedemonteerde vliegtuigstoelen uit het vliegtuig, (2) het opslaan van de stoelen in of nabij de hangar zonder dat ze in de weg staan, en (3) het efficiënt en veilig terugbrengen van de stoelen naar het vliegtuig. Deze taken behoren niet tot de core van onze business en vormen gezamenlijk een enorme kostenpost. Bovendien speelt dit probleem in de hele sector, over de hele wereld. (1) Het efficiënt en veilig weghalen van vliegtuigstoelen uit het vliegtuig Vliegtuigstoelen worden per set handmatig losgemaakt, waarbij een set bestaat uit twee (30kg) of drie stoelen (50kg) aan elkaar. Dit demonteren is geen onderdeel van de challenge, want dit gebeurt al efficiënt en veilig. De vliegtuigstoelen dienen vervolgens uit het vliegtuig gehaald te worden. Dit gebeurt momenteel, afhankelijk van de situatie, op drie manieren:

 1. Via een vliegtuigdeur worden vier sets stoelen tegelijk d.m.v. een grote vorkheftruck met een plateau erop naar de hangarvloer gebracht. Dit gebeurt handmatig en is onveilig. Bovendien kan een grote heftruck moeilijk manoeuvreren tussen alle bedrijvigheid en kostbare vliegtuigen in de hangar.
 2. De vliegtuigstoelen worden naar de voorzijde van het vliegtuig gebracht en vervolgens via een trap handmatig uit het vliegtuig gedragen. Dit is onveilig en kost veel mankracht.
 3. Er wordt een steiger opgebouwd vanaf de voorzijde van het vliegtuig naar een verdiepingsvloer in de hangar. De vliegtuigstoelen worden naar de deur aan de voorzijde van het vliegtuig gebracht en gaan via de steiger naar de verdiepingsvloer. Vanaf daar brengt een lift de stoelen naar beneden. In de lift passen zo’n drie sets stoelen tegelijk. Dit is een tijdrovend proces, dat niet altijd en niet in iedere hangar mogelijk is.

  Eenmaal op de grond vindt er een administratieve handeling plaats waarbij een medewerker de stoelen handmatig registreert. Met name het verplaatsen van de stoelen binnen het vliegtuig en vanuit het vliegtuig via de trap naar de hangarvloer is zeer arbeidsintensief. Een vliegtuig bevat gemiddeld 270 stoelen en het gehele proces van het leeghalen van de stoelen uit het vliegtuig kost zo’n 1.000 manuren per vliegtuig. Het handmatig naar beneden dragen van de stoelen via een trap en met een grote heftruck door de hangar manoeuvreren zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Vanwege de hoogteverschillen tussen de vliegtuigdeuren gebruiken we slechts één deur bij het leeghalen van het vliegtuig. Dit vertraagt het proces van het leeghalen. Eenmaal uit het vliegtuig staan de stoelen in eerste instantie naast het vliegtuig op de grond. Rondom het vliegtuig is er echter weinig plaats, waardoor de bewegingsruimte voor andere handelingen ernstig wordt beperkt. (2) Het opslaan van de stoelen in of nabij de hangar zonder dat ze in de weg staan Omdat de stoelen zo dicht mogelijk bij het vliegtuig moeten blijven i.v.m. tijdsbesparing in het transport, zetten we de stoelen nu één voor één naast elkaar aan de zijkant van de hangar. Vanwege de grootte van de sets stoelen is het niet mogelijk om de stoelen te stapelen, hoewel er in de hoogte voldoende ruimte zou zijn in de hangar (ca. 20 meter). Opslag neemt nu dus veel schaarse (vloer)ruimte in beslag die beter voor andere activiteiten kan worden gebruikt. Er zijn twee mogelijke situaties:

 1. Dezelfde stoelen gaan terug het vliegtuig in. In dit geval staan de stoelen in ieder geval gedurende het hele onderhoudsproces op de grond in de hangar (gemiddeld vier weken).
 2. Er komen nieuwe stoelen in het vliegtuig aan het einde van het onderhoudsproces. In de regel ontvangen we de nieuwe stoelen voordat de oude zijn opgehaald. Hierdoor moeten we twee ladingen stoelen tegelijkertijd opslaan. Soms duurt het vijf weken of langer voordat de opdrachtgever zijn stoelen ophaalt. Stoelen worden soms ook extern opgeslagen.

  In beide situaties gebeurt er tijdens de opslag niets met de stoelen (bv. geen reparaties). (3) Het efficiënt en veilig terugbrengen van de stoelen naar het vliegtuig Het proces van het terugbrengen van de stoelen lijkt veel op dat van het leeghalen. Stoelen worden per set via een heftruck, trap of steiger handmatig binnengedragen in het vliegtuig, waar ze vervolgens op hun plaats worden gezet en gemonteerd. Ook dit proces is zeer arbeidsintensief en levert dezelfde potentieel gevaarlijke situaties op als bij het leeghalen. Samenvattend is het een inefficiënt, arbeidsintensief, tijdrovend, potentieel onveilig en kostbaar proces om met de vliegtuigstoelen om te gaan. Het behoort niet tot onze core business, maar moet wel bij elk vliegtuig gebeuren.  

Waar zijn we naar op zoek?

Hoewel de uitdaging uit verschillende kerntaken bestaat, zijn deze taken met elkaar verbonden. De aangeboden oplossing moet dus het verwijderen van de vliegtuigstoelen uit het vliegtuig, de opslag van de stoelen in de hangar en het terugbrengen van de stoelen naar het vliegtuig efficiënter, sneller en veiliger maken. Hoewel we op zoek zijn naar één integrale oplossing, nodigen we iedere partij die een deeloplossing kan bieden, uit om zich aan te melden. We denken dat meerdere partijen uit verschillende disciplines prima met elkaar kunnen samenwerken om tot een totaaloplossing te komen. De oplossing moet aan de volgende voorwaarden voldoen (must haves): (1) Het efficiënt en veilig verwijderen van vliegtuigstoelen uit het vliegtuig en (3) het efficiënt en veilig terugbrengen van de stoelen naar het vliegtuig

 • Stoelen moeten niet meer handmatig door medewerkers naar beneden worden gedragen via de trap, maar direct bij de deur of in het vliegtuig kunnen worden overgedragen aan ‘de oplossing’. Ook bij het terugbrengen naar het vliegtuig moeten de stoelen niet meer handmatig naar boven worden gedragen via de trap, maar direct bij de deur of in het vliegtuig aan de medewerkers in het vliegtuig worden afgegeven.
 • De oplossing moet verplaatsbaar zijn, zodat meerdere vliegtuigdeuren kunnen worden gebruikt.
 • De oplossing moet verschillende hoogtes kunnen bereiken, omdat verschillende typen vliegtuigen behoorlijke verschillen hebben in de hoogte van de deuren.
 • De oplossing dient vrij compact en mobiel te zijn zodat het makkelijk en voorzichtig langs drie vliegtuigen in de hangar kan manoeuvreren. Er is rondom het vliegtuig niet veel bewegingsruimte. Er is wel ruimte voor bijvoorbeeld vliegtuigtrappen van circa 4 meter.

  (2) Het opslaan van de stoelen in of nabij de hangar zonder dat ze in de weg staan

 • De oplossing moet de stoelen direct naar de opslagplaats transporteren, zonder dat stoelen eerst (langdurig) naast het vliegtuig op de grond moeten worden geplaatst.
 • Voor de opslag is in de hangar voldoende ruimte in de hoogte. Een hangar is zo’n 20 meter hoog en in de breedte is ook zo’n 20 meter beschikbaar. Maar in verband met de vliegtuigvleugels die soms dicht bij de wand komen, is er maar opslagruimte beschikbaar vanaf ongeveer 6 meter vanaf de grond, tot het plafond (op 20 meter). Ook hangt er over de hele breedte van de hangar een kraan aan het plafond. Hier kunnen geen aanpassingen aan gedaan worden en hier dient dus ook rekening mee gehouden te worden.
 • De stoelensets staan instabiel door de montagepoten. Momenteel worden ze voor opslag vastgeschroefd op pallets. De oplossing moet dus ook voor de benodigde stabiliteit zorgen.
 • De opslagplaats mag niet op de vloer van de hangar zijn in verband met beperkte ruimte.

  De volgende voorwaarden zouden de waarde van de oplossing verbeteren, maar zijn geen prioriteit (nice to haves):

 • De oplossing voor het uit het vliegtuig halen van de vliegtuigstoelen en het terugbrengen ervan dient het liefst zoveel mogelijk stoelen tegelijk te verplaatsen, zodat het snel en efficiënt gebeurt.
 • Hoewel het buiten de scope van deze challenge valt, wenst Fokker de administratieve handeling van de registratie van stoelen te vereenvoudigen.

  De oplossing zal worden gebruikt voor de stoelen in de Economy Class van het vliegtuig, niet de First Class. Bij de oplossing hoeft geen rekening te worden gehouden met specifieke wet- en regelgeving m.b.t. de luchtvaartsector, anders dan de normaal geldende (veiligheids-)­voorschriften. Het gaat in deze challenge om de omgang met grote bulkgoederen. Bedrijven in de logistieke sector (bijvoorbeeld meubelmakers) kampen met soortgelijke problemen en hebben mogelijk al een oplossing gevonden.  

Waar zijn we niet naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar een totaaloplossing die alle genoemde onderdelen van de challenge oplost. Partijen die een deeloplossing aanbieden maar die niet kunnen of willen samenwerken, zijn niet gewenst. Eerder hebben wij andere oplossingen uitgeprobeerd, zoals het eerdergenoemde platform op een grote vorkheftruck. Hierbij gingen medewerkers op het platform staan, wat voor levensgevaarlijke situaties zorgde. Ook experimenteerden wij met een vrachtwagen die omhooggaat (zoals bij het bevoorraden van een vliegtuig), maar dit nam te veel ruimte rondom het vliegtuig in beslag. We zijn niet op zoek naar een oplossing die aanpassingen aan het vliegtuig met zich meebrengt. Dat zou de toepassing op bestaande vliegtuigen drastisch beperken en daarmee het nut van de oplossing. Wij denken dat een gerobotiseerde oplossing niet geschikt is. Het proces van het verwijderen van vliegtuigstoelen uit het vliegtuig, de opslag en het terugbrengen is nog onvoldoende uitgekristalliseerd, waardoor het te ingewikkeld en vermoedelijk te kostbaar kan worden. Wij verwachten dat een gemechaniseerde oplossing meer voor de hand ligt, maar laten ons graag verrassen!  

Wat is er te verdienen?

Voor het ontwikkelen en het testen van de oplossing zal in overleg een pilotbudget beschikbaar worden gesteld van minimaal €10.000, dat wordt aangevuld door een voucher van maximaal €10.000. Voor de doorontwikkeling van de oplossing na een succesvolle pilot zal er in overleg een gepast budget worden bepaald. Wij schatten in dat een goed werkende integrale oplossing een kostenbesparing van €25.000 – €50.000 per vliegtuig kan opleveren. Gemiddeld onderhouden wij zo’n 100-150 vliegtuigen per jaar. Er is dus voldoende ruimte voor een investering in een goede oplossing. De aanbieder kan zijn oplossing bij ons testen in een pilot in één hangar. Hierbij werken wij graag met de oplossende partij(en) samen d.m.v. het beschikbaar stellen van informatie, locatie en faciliteiten en mankracht. Na een succesvolle test willen wij de oplossing implementeren in de twee andere hangars op ons terrein. De volgende stap is het implementeren ervan in andere vestigingen van Fokker Services Group (b.v. in Singapore). Dit biedt enorme kansen voor opschaling. Het potentieel voor opschaling is echter niet beperkt tot ons bedrijf. Dit probleem speelt in de gehele sector, over de hele wereld. Als wij een goed werkende oplossing hebben, ligt de weg naar andere bedrijven open. Zo komen er bij elk vliegtuig verschillende klanten bij ons op bezoek. Als zij een goede oplossing zien, zullen zij die elders aanbevelen. Wij kunnen ook helpen contacten uit de sector te benaderen.  

Wat is er te verdienen vanuit het SynchUp! challenge programma?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

 

Het challenge programma

SynchUp! is een initiatief van REWIN West-Brabant. Aviolanda, BOM, Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering deze challenge. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van innovaties & transities en het versterken van het regionale ecosysteem.  

Voorwaarden deelname

 • De oplossende partij hoeft geen kennis te hebben van de vliegtuig(onderhouds)markt. Bij voorkeur is er wel ervaring opgedaan met soortgelijke uitdagingen in andere markten (bijvoorbeeld in de logistieke sector).
 • We zijn niet op zoek naar een consultancy partij of onderzoeksinstelling, wel naar een partij die creatief kan meedenken.
 • De oplosser moet in staat zijn om in Woensdrecht een pilot uit te voeren.
 • De geboden oplossing moet binnen twee jaar implementeerbaar zijn.

 

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren. De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed.  

Timeline Challenge

 • 14 sept ’22 – 12.00 uur: Lancering challenge – open voor aanmeldingen vanaf 12.00 uur
 • 3 nov ’22 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 18 nov ’22: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting
 • 28 nov t/m 2 dec ’22: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 6 dec ’22: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract
 • 12 t/m 16 dec ’22: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 19 dec ’22 t/m 10 mrt ’23: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 10 mrt ’23: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 17 mrt ’23: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 30 mrt ’23: Matchevent – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers

 

Vragen?

(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen via de contactmogelijkheden onderaan deze pagina. Meer informatie over het challenge programma kun je verkrijgen via deze pagina.  

Achtergrondinformatie

Fokker Services Group is een wereldwijde onafhankelijke dienstverlener voor vliegtuigen. Fokker Services Group verleent op maat gemaakte oplossingen voor regionale, commerciële en militaire vliegtuigen. Er zijn hoofdkantoren in Nederland, Amerika en Azië. Fokker Techniek is onderdeel van de Fokker Services Group en is gevestigd naast de militaire vliegbasis Aviolanda in Woensdrecht. Hier hebben we zes ruimtes voor vliegtuigonderhoud en een eigen spuiterij. Bij Fokker Techniek houden we ons bezig met het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Ook bouwen we vliegtuigen om naar VIP-toestellen en Special Mission vliegtuigen. Met meer dan 100 jaar ervaring in de vliegtuigbranche is Fokker Techniek gespecialiseerd in zwaar onderhoud en lease-overnames van vliegtuigen. Bij Fokker Techniek werken we graag samen met innovatieve partijen en investeren we in vernieuwing. Zo hebben we onlangs onze landingsbaan vernieuwd en zijn we momenteel druk bezig om een nieuwe, grote hangar te bouwen om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges