NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Proton Ventures onderzoekt voor SABIC haalbaarheid groene ammoniakproductiefabriek

26 november 2020

Deel dit bericht via:

Op 2 oktober verdiende Proton Ventures een BioVoice Innovatiecontract voor de SABIC Waterstof Challenge. Het innovatiecontract dat een pilotopdracht omvat, geeft Proton de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Hierbij wordt gekeken of het technisch en economisch haalbaar is om een groene ammoniakproductiefabriek te bouwen met als doel lokaal 8500 ton groene ammoniak per jaar te produceren op de productielocatie van SABIC, Bergen op Zoom.

De innovatievraag
SABIC Bergen op Zoom produceert waterstof als bijproduct van de chloorproductie zonder dat daarbij CO2 vrijkomt. Deze waterstof wordt door elektrolyse uit water gevormd en kan daarom als groen worden beschouwd. Momenteel wordt de geproduceerde waterstof verbrand, waarna de warmte (grotendeels) wordt hergebruikt in processen. SABIC zoekt een duurzamere oplossing voor het gebruik van waterstof en schreef hiervoor een challenge uit in BioVoice ronde 2. Waterstof is een belangrijke grondstof voor ammoniak (NH3). Ammoniak is naast een kunstmest ook een energiedrager, NFuel.

Is ammoniak de oplossing?
‘Ammoniak is naast een kunstmest grondstof, ook een goede energiedrager. Na jaren van discussie over het gebruik van ammoniak als energiedrager, is de tendens in toenemende mate het idee om ammoniak ook zo in te zetten in diverse brandstof applicaties, zoals maritieme brandstof en brandstof voor de automotive industrie. De technologie van Proton wordt door SABIC als een mogelijke oplossing voor hun energie-uitdaging gezien, waarbij we verwachten dat deze technologie met de laagste kosten hun overschot aan waterstof tegen een aantrekkelijke marktwaarde kan uitnutten. Proton zou graag een 8500 ton NFuel fabriek willen realiseren op het terrein van SABIC, waarbij de afzet van ammoniak op termijn naar de kunstmest en/of energiesector kan worden afgezet,’ aldus Hans Vrijenhoef, CEO Proton Ventures BV.

Vrijenhoef geeft aan dat de energie-inhoud van 8500 ton NFuel overeenkomt met 80 GWh en ongeveer het gebruik vertegenwoordigt van elektriciteit in c.a. 20.000 huishoudens.

Bij eventuele bouw en in gebruik neming van de NFuel fabriek, zal in de beginfase ook een deel nog naar een bestaande kunstmestproducent worden teruggeleverd als groene ammoniak. Deze ammoniak wordt geproduceerd zonder de COemitterende steam methane reforming (SMR) technologie die voor heel veel CO2 uitstoot wereldwijd verantwoordelijk is. Er wordt bij dit proces dan ook geen aardgas gebruikt.

We blijven de voortgang door de samenwerkingspartners volgen!

Overig nieuws