NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

UPDATE | challengers selecteren 46 pitches

4 juni 2021

Deel dit bericht via:

Op 21 mei sloot de aanmelding voor deze challengeronde. In de afgelopen twee weken bogen de ‘uitdagers’ (dus de grootbedrijven) zich over alle aangeleverde pitches en stelden ze vast welke er zouden kunnen aansluiten bij hun behoeften.
Vandaag kunnen we bekendmaken hoeveel en welke aanmelders zijn geselecteerd voor het vervolgtraject!

46 aanmeldingen voldeden aan de wensen van de challengers of hebben hen zelfs verrast. Deze 46 deelnemers zijn uitgenodigd voor een uitgebreide (digitale) kennismaking met hun challenger om de challenge te verdiepen, de oplossing te bespreken, de ‘match’ te beoordelen en de scope van de mogelijke samenwerking te bepalen. Op 2 juli weten we dan wie er doorgaan naar de volgende fase; de BioVoice challenge weeks. Hierin gaan de potentiële partners samen toewerken naar een innovatiecontract.

Sterk ecosysteem voor de andere innovaties
In 59 gevallen was er sprake van onvoldoende match tussen de voorgestelde oplossing en de bijbehorende challenge. Dat wil niet zeggen dat die voorstellen niet tot nieuwe business voor deze 59 partijen zouden kunnen leiden, integendeel. Het biobased/circulaire ecosysteem in het werkgebied van BioVoice (West- en Midden-Brabant en Zeeland) kan individuele bedrijven ondersteunen bij de opschaling van hun innovaties.
BioVoice partners Green Chemistry Campus en Dockwize delen de komende weken hiertoe de benodigde informatie met de betreffende pitchers.

Overig nieuws