NL
EN
SynchUp! is initiated by REWIN

Duurzaam en efficiënt onkruid beheersen

Challenge sluit over: 

2021-05-21 17:00

Briefing

Onkruid op verhardingen is een doorn in het oog van inwoners en gemeentebestuurders. Beheerders bestreden het onkruid tot 2016 met chemische middelen, zoals glyfosaat. Sinds januari 2016 is het gebruik daarvan verboden.

Sinds het verbod gebruiken onkruidbestrijders in drie van de vier Saver-gemeenten heet water in combinatie met borstelmachines en bosmaaiers. Deze manier van bestrijden is minder effectief, tijdrovender én duurder dan met de methode met glyfosaat.

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar een duurzame, effectieve en efficiënte manier om onkruid op verhardingen te bestrijden en te beheersen.

De nieuwe oplossing kan een mechanische oplossing zijn, een (biologisch) additief aan het hete water, of iets anders. Het is belangrijk dat de nieuwe oplossing minimaal dezelfde kwaliteit garandeert als de huidige aanpak en dat de kosten ten minste 20 procent lager uitvallen.

Idealiter biedt de nieuwe oplossing ook het volgende (nice to haves):

 • verbeterde kwaliteit – naar beeldkwaliteitsniveau A 
 • passend binnen het huidige machinepark
 • additief op basis van een circulaire reststroom
 • toepasbaar buiten het seizoen

Meer informatie over de problematiek rondom onkruidbestrijding is te vinden in Grip op onkruid. Stand van zaken onkruidbestrijding Nederland.pdf van januari 2021.

Waar zijn we niet naar op zoek?
Wij zijn niet op zoek naar oplossingen op basis van niet-toegestane middelen, of niet-duurzame oplossingen die (bijvoorbeeld) meer water en/of energie verbruiken dan de huidige methode.

Wat is er te verdienen?
De organisatie die met een werkbare oplossing komt, krijgt de ruimte om de aanpak en ideeën te onderzoeken en te testen in de praktijk. Dit kan op de Saver locatie aan de Borchwerf in Roosendaal. Hier ligt elementverharding (klinker en tegels) (ca. 500 m2).

Als de nieuwe methode werkt en de pilot succesvol verloopt bieden wij de kans op een vervolgopdracht en een duurzame samenwerking. Omdat alle gemeenten met deze problematiek van onkruidbestrijding te maken hebben, is er grote kans om de nieuwe oplossing op te schalen naar de rest van het land. Wij zijn lid van NVRD en Midwaste en zullen de nieuwe methode daar onder de aandacht brengen. Dit opent de deur naar nieuwe opdrachten.

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van €10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

BioVoice wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland en Rabobank.

Voorwaarden deelname
Er wordt momenteel gewerkt met een beeldbestek en niet op basis van frequentie. Bij een beeldbestek kan er onderscheid gemaakt worden uit verschillende beeldkwaliteitsniveaus. De meest toegepaste beeldkwaliteitsniveaus bestaan op basis van niveau A+, A, B, C of D (zie ook CROW.nl). Wij zoeken een leverancier die het gewenste beeldkwaliteitsniveau B kan garanderen.

Hierbij moet de oplossing ook zorgen dat onkruidgroei rondom obstakels op verhardingen bereikt kunnen worden.

Een evt. pilotgebied is beschikbaar. Het kan op de locatie van Saver aan de Borchwerf in Roosendaal. Hier ligt elementverharding (klinker en tegels) (ca. 500 m2).

Proeven met de voorgestelde methode moeten plaatsvinden in de periode maart tot oktober. De nieuwe methode moet ten minste 20 procent goedkoper zijn dan de huidige.

Mocht het tot een bruikbare oplossing komen, wil Saver niet zelf R&D op zich nemen. Saver staat voor een gezonde klant-leverancier relatie bij een evt. verdere uitrol.  

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 

Pitches in English are allowed.

Timeline Challenge

 • 29 maart ‘21: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 21 mei ’21 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 4 juni ‘21: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • 14 t/m 25 juni ‘21: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 2 juli ‘21: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract 
 • 5 t/m 11 juli ’21: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 juli t/m 6 oktober ‘21: Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 29 september ‘21: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 6 oktober ‘21: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 14 oktober ’21: Match event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • 15 oktober ‘21: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen via de discussion page.
Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

Achtergrondinformatie
Saver NV is het regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf in West-Brabant en voert diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Ook is Saver bestuurder van Stichting De Kringloper, die een viertal Kringloopwinkels in het werkgebied exploiteert. Saver gaat uit van een duurzame bedrijfsvoering met thema’s als kwaliteit, veiligheid, milieu en SROI voortdurend op de agenda.

Saver is in 1999 opgericht door gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. De afval- en reinigingsactiviteiten van deze gemeenten zijn toen ondergebracht in dit bedrijf. Er is gekozen voor een Naamloze Vennootschap met gemeentelijke aandeelhouders, een onafhankelijke Raad van Commissarissen en een zelfstandige directie. 

Saver heeft ongeveer 160 mensen in vaste dienst en maakt onder andere via WVS (sociale werkvoorziening) dagelijks gebruik van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ook wordt dagelijks gebruik gemaakt van 10 tot 20 uitzendkrachten. Het verzorgingsgebied van Saver telt ruim 88.000 huishoudens. Het wagenpark bestaat uit 120 operationele voertuigen.

Vraag over deze challenge?

Stel hier jouw vraag

Om jouw vraag te stellen moet je ingelogd zijn.

Onze partners

Gerelateerde challenges